Süreksiz Galerkin Yönteminde Kararlılık Terimlerinin Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Aksoy, H. G.
Şenocak, E.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Süreksiz Galerkin yöntemi eleman ara yiizeylerinde süreksizliğe izin vermesi nedeni ile şok problemlerinin modellenmesinde araştırmacılar tarafından tercih edilmektedir. Bu çalışmada süreksiz Galerkin yönteminde kullanılan kararlılık terimlerinin hesaplamalar üzerine olan etkisi incelenmiştir.
Discontinuous Galerkin method has been used in modelling shockwave propagation problems by the researchers.ln this stüdy effect of stabilization terms on tlıe numerical solutions has been analyzed.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı