İşyeri Düzenleme Algoritmalarının İncelenmesi Ve Bir Fabrika Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-17
Yazarlar
Ak, Ronay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma kapsamında, günümüze kadar yapılmış optimal ve sezgisel işyeri düzenleme algoritmaları incelenmiş ve olabildiğince açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan kaynak araştırmasına ek olarak, metal sektöründe faaliyet gösteren orta ölçekli bir fabrikada, bir işyeri düzenleme paket programı olan VIP-PLANOPT 2006 yazılım programı kullanılarak bir gerçek yaşam problemi ele alınmıştır. Yapılan uygulama, fabrika için hem yazılım programından elde edilen seçenek yerleşimleri, hem de uzman görüşüne dayanarak oluşturulan sezgisel yerleşim düzenini içermektedir. Yapılan literatür incelemesi ve uygulama sonucunda görülmüştür ki, her ne kadar kullanılan yazılım programı ile fabrika için en iyi yerleşim düzeni bulunmuş olsa da, önemli olan bu çözümün fabrikanın işleyişine ve gerçek yaşama uygun olmasıdır diğer bir ifade ile gerçekleştirilebilir olmasıdır.
In this study, an attempt is made to present state-of-the-art review of optimal and heuristic studies on facility layout problems and to explain them as much as possible. In addition to review, an application in a medium sized factory operating on metal industry sector is done by using VIP-PLANOPT 2006 software package. The application consists of both alternative layouts that have been obtained from the program and heuristic layout design obtained from expert opinion. After literature review and application, it can be claimed that, although optimal facility layout was obtained from the program, implementing this optimal layout to the factory is more important.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
facility layout algorithms, optimal, heuristic, application, işyeri düzenleme algoritmaları, optimal, sezgisel, uygulama
Alıntı