Tabakalı Yarım Uzayda Gömülü Tünelde Harmonik Dalgaların Yayılımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Engin, Hasan
Kara, Hasan Faik
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, tabakalı, izotropik ve lineer elastik yarım uzayda gömülü dairesel bir tünelin boyuna harmonik dalgalar etkisi altındaki davranışı incelenmiştir. Newton 'un ikinci yasasından faydalanarak hareket denklemleri yazılmış, homogen, izotrop ve lineer elastik ortamlar için geçerli bünye bağıntıları kullanılarak Navier denklemleri elde edilmiştir. Kuple hareket denklem takımı, Helmholtz yerdeğiştirme potansiyelleri kullanılarak kutupsal koordinatlarda iki adet dalga denklemine indirgenmiştir. indirgenmiş dalga denklemleri Beşsel trigonometrik fonksiyon serileri yardımıyla analitik olarak çözülmüştür. Çözüm sonunda ortaya çıkan bilinmeyen sabitler tünel iç ve dış yüzeyindeki, tabakalar arasındaki ve serbest yüzeydeki sınır koşulları kullanılarak hesaplanmıştır.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
Anahtar kelimeler
Alıntı