İnşaat projelerinde farklı durumlar için uygun proje teslim sisteminin belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
30.06.2010
Yazarlar
Tuz, Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada inşaat projelerinin hayata geçirilmesinde yer alacak olan işveren ve yüklenicilerin izlemesi gereken farklı proje teslim süreçleri incelenmiştir. Proje teslim sürecinin temel 3 yapıtaşı olan iş yaptırma usulleri, ihale tipleri ve inşaat sözleşme tipleri detaylı olarak incelenmiştir. İnşaat projelerinde yer alacak olan işveren ve yüklenicilerin çeşitleri ve özellikleri çalışma kapsamında belirtilmiş olup, proje karakteristikleri detaylı olarak incelenmiştir. Bu çalışma, inşaat projelerinde yer alacak işveren ve yüklenicilerin inşaat projelerinde hiçbir bilgisinin olmadığı baz alınarak hazırlanmıştır. Literatür çalışmasını kaynak alarak çalışma sonunda hazırlanan bilgisayar programı ile inşaat projelerinde yer alacak kişilerin bu programı kullanarak gerekli bilgileri girmesi ile inşaat projelerinde karşılaşacakları durumların avantaj ve dezavantajları süre, maliyet, kalite ve yönetim başlıkları altında incelenmiştir. Tezin hazırlanış amacı İnşaat proje teslim sürecinde farklı durumlar için proje teslim sisteminin belirlenmesi, projede yer alacak olan işveren ve yüklenicilerin bu konuda önceden öngörü kazanmalarını sağlamaktır.
In this study the different situation of Project delivery system has been researched for the owner and the contractor. The construction projects are designed on three basis stages which are Project delivery system, bidding types and construction contracts. The owner’s and the contractor’s characteristic properties and their kinds has been explained and the characteristics of construction projects are examined. While preparing of this thesis, it has based on the people who has no knowledge about construction projects. After literature research, there is a computer program has been prepared. By using this program, The users can easily understand their situation and the advantages and the disadvantages that they will face. This thesis can help for the owners and the contractors have a vision on the construction projects.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
İş Yaptırma Usulleri, İhale Tipleri, İnşaat Sözleşme Tipleri, Project Delivery System, Bidding Types, Construction Contracts
Alıntı