Havasız Akışkan Yataklı Bir Reaktörde Formaldehit Ve İso-propanol Arıtımı Ve Kinetik Değerlendirmeler

dc.contributor.advisor Deveci, Nuran tr_TR
dc.contributor.author Elnekave, Moiz tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-08T17:03:19Z
dc.date.available 2015-12-08T17:03:19Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, sentetik olarak hazırlanan ve içerisinde toksik ve inhibe edici bileşen olarak formaldehit ve yüksek konsantrasyonlarda iso-propanol içeren kuvvetli bir atıksuyun arıtılabilirliğinin belirlenmesinde havasız akışkan yataklı biyolojik bir reaktör kullanılmıştır. Değişen substrat konsantrasyonları ile bu substratların ayrışabilirlikleri arasındaki ilişkinin tespiti maksadıyla tekil, ikili ve üçlü substrat kombinasyonlarının değişik giriş konsantrasyonlarında biyolojik olarak ayrışabilirlik deneyleri (Biyokimyasal Metan Potansiyeli - BMP) bir havasız respirometre cihazında gerçekleştirilmiştir. Substrat ayrışabilirliklerinin mekanizmasının belirlenmesi için, BMP testlerinden elde edilmiş olan sonuçların ilgili Haldane ve yarışmalı inhibisyon kinetik model ifadelerinde kullanılması ile kinetik parametreler elde edilmiştir. Formaldehit ve iso-propanol giderim verimleri % 99.9 olarak elde edilmiş ve sistemdeki toplam Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) azalması % 98.8 den daha fazla olarak bulunmuştur. Havasız biyolojik reaktörde, günlük biyolojik gaz üretimi ortalama 51.6 litre ve metan gazı üretim verimi 0.38 m3/kg KOİuzak. olarak belirlenmiştir. BMP testlerinin yürütülmesi sırasında, bütün substratlar biyolojik olarak ayrıştırılmışlardır, ancak substratların çoğunun biyolojik ayrışma prosesi üzerinde kuvvetli derecelerden orta derecelere kadar inhibisyon etkileri gösterdikleri gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, an anaerobic fluidized bed granular activated carbon bioreactor was used to determine the biotreatability of a synthetically prepared high-strength wastewater containing formaldehyde as an inhibitory and toxic compound and high concentrations of iso-propanol For individual, double and triple substrate combinations, biodegradation experiments (Biochemical Methane Potential-BMP) were performed in an anaerobic respirometer by applying different initial concentrations to determine the correlation between different substrate concentrations and their biodegradabilities. Kinetic parameters were obtained by manipulating the results which had been obtained from the BMP tests, to the corresponding Haldane and competitive inhibition kinetic model expressions to determine the mechanism of the substrate biodegradations. Formaldehyde and iso-propanol removal efficiencies were obtained as 99.9 % and the total Chemical Oxygen Demand (COD) reduction was found more than 98.8 % in the system. In the anaerobic bioreactor the average biogas production rate was 51.6 liters per day and the methane gas production efficiency was determined as 0.38 m3/kg CODrem.. During performing the BMP tests, it was observed that all the substrates were biodegraded, however, most of the substrates exhibited strong to moderate inhibition effects upon the biodegradation process. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11195
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Atıksu tr_TR
dc.subject Havasız akışkan yatak reaktörü tr_TR
dc.subject BMP testi tr_TR
dc.subject Wastewater en_US
dc.subject Anaerobic Fluidized Bed Reactor en_US
dc.subject BMP test en_US
dc.title Havasız Akışkan Yataklı Bir Reaktörde Formaldehit Ve İso-propanol Arıtımı Ve Kinetik Değerlendirmeler tr_TR
dc.title.alternative Formaldehyde And Iso-propanol Treatment In An Anaerobic Fluidized Bed Reactor And Kinetic Evaluations en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1167.pdf
Boyut:
6.46 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama