Betonarme Binaların Deprem Performanslarının Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması

dc.contributor.advisor Güler, Kadir tr_TR
dc.contributor.author Güler, Mehmet Gökhan tr_TR
dc.contributor.department Deprem Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Earthquake Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-02-29 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-02T07:50:11Z
dc.date.available 2015-09-02T07:50:11Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, ülkemizde konut amaçlı kullanılan yapıları temsil edeceği düşünülen modeller seçilmiştir. Seçilen modellere yönetmelikte atıfta bulunulan doğrusal elastik ve doğrusal elastik olmayan yöntemler uygulanarak performans seviyeleri belirlenmiş ve bu işlemin ardından belirlenen performans seviyeleri karşılaştırılmıştır. Bu yöntemlerden doğrusal olanı, yeni binaların tasarımında kullanılan yöntemin geliştirilmişi olarak görülebilir. Bu yöntemde tüm taşıyıcı sistem için tek bir Ra deprem yükü azaltma katsayısı taşıyıcı sistem elemanlarına ait etki/kapasite oranları hesaplanarak yönetmelikte öngörülen sınır değerlerle karşılaştırılmaktadır. Doğrusal olmayan değerlendirme yöntemi ise, taşıyıcı sistemin doğrusal olmayan davranışı esas alınarak yapılan incelemeye dayanmaktadır. Ancak doğrusal itme analizleri ile elde edilen çözümlemenin, doğrusal olmayan dinamik analiz sonuçları ile önemli derecede farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde doğrusal yöntemin deprem güvenliği bakımından daha tutucu değerler verdiği gözlemlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study consists of different structural models are chosen which represent residential usage structural buildings in our country. Linear and nonlinear procedures are evaluated according to Seismic Code of Turkey (2007) to determine and compare their performance levels. The linear method can be regarded as an extension of the method used for the newly designed buildings. The code assumes a specific seismic load reduction factor Ra by requiring precautions for obtaining a structural system of high ductility. However, in this method demand and capacity ratio of the cross sections evaluated and compared to their limiting values given in the code. The non-linear evaluation method considers the elasto - plastic behavior of the structural system and has two application procedures: Incremental equivalent static seismic load by considering contributions of the single mode or multi modes and the nonlinear dynamics analysis of the system. However, there are considerable differences between the nonlinear static pushover analysis and the nonlinear dynamics analysis. The comparison yields that the result of the linear method are more conservative than those of the nonlinear method. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8832
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Performansa dayalı tasarım tr_TR
dc.subject doğrusal elastik tr_TR
dc.subject doğrusal elastik olmayan çözümleme tr_TR
dc.subject Performance based design en_US
dc.subject elastic en_US
dc.subject inelastic methods en_US
dc.title Betonarme Binaların Deprem Performanslarının Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Comparative Study Of Seismic Performance Of Reinforced Concrete Buldings According To The Linear Elastic And Non-linear Elastic Methods en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8130.pdf
Boyut:
1.69 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama