Dimetilol aldehitlerin fenol ve naftollerle reaksiyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
1991
Yazarlar
Sirkecioğlu, Okan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Birimimizde daha önce yapılan çalışmalarda, dimetilal ketonlar ile 2-naftal arasında yapılan reaksiyonlar sonucunda naftopirananaftopiran türevleri sentez edilmiştir. Bu çalışmada ise «<,.<. -dimetilal aldehitlerin 2- naftal ile reaksiyonları incelenmiştir. Bunun için butiraldehitin formaldehitle reaksiyonu sonucunda -c,.<- dimetilal aldehit türevleri hazırlanmış ve daha sonra 2-naftol ile reaksiyona sokulmuştur. Deneyler sonucunda, dinaf toksanten bileşiği ele geçmiştir. Dinaf toksanten bileşiği reaksiyon koşullarında for maldehit ile 2-naftolün reaksiyon ürünüdür. Burdan hareketle -c, ^c -dimetilal bileşiklerinin reaksiyon ortamında bozunarak farmaldehit verip vermediği, bu bileşiklerin hidrazonlarının TLC ile inceleyerek araştırılmış ve formaldehit tespit edilememiştir,
Naphthopyranopyran type compounds uere recently produced by the reaction of -* - -* -dimethylal ketones with 2-naphthal in organic chemistry department. Reac tion of «-c, -^ -dimethylol aldehydes with 2-naphthol under similar condition was studied in order to produce corresponding naphthopyranopyrans. R- CH"DH I 2 C- Cv- CH, I V 3 VD CH2QH + 2 %cbc? CH. ^, <*£ - Dimethylolketone Naphthapyranopyran «- C,-4-DimethyİDİ butyraldehyde and o-d,. CH"0 > Xanthene derivatives (fl, 2 ; 7, aJ-Dibenzoxanthene) However, «<£, *£. -dimethylol aldehyde did not produce any formaldehyde when it was reacted with H"S0, under the similar condition. It was then concluded that «<, «*c -dimethylol aldehyde reacted with 2-naphthol to form intermediate which rearrangement to give dinaphthoxanthene. The purposed reaction mechanisms were as follows : Scheme I, Acid pratones attached one hydroxyl of dimethylol following, one mole of water elimination a carbocations forms then reaets with 2-naphthol to give intermediate (I) which -is basicly in the form of semi-acetal (2). Protonation and water elimination (2) gives carbacation intermediate (3) that rearranges to more sTable carba cation (4). This carbacation (k) acts as an electrophile to reacts with another 2-naphthol molecule and produces the product (5) which is a vinyl ether. This vinyl ether type intermediate product (5) is easily converted by the action of catalyst, to a mixture of dinaphthoxanthene and ~< -manomethylol aldehyde. vm CH20H CH20H Î-C-C ^ + \KJ OH,,+ CH20H CH2DH CHo0H CH OH CH,QH (5) 0-CH=C - R CH"DH I 2 +R-CH-CH0 «c-monamethylol aldehyde [1,2;7,a]öibenzaxanthene Scheme I IX In order to find aut the reaction of aldehydes with 2-naphthol, hutyraldehyde and valeraldehyde mere reacted with 2-naphthol. Corresponding Bis-phenol type products, i.e., 1,1, -Bis (2-Hidroxynaphthyl)butane and 1,1 -Bis ( 2-Hidroxynaphthyl) pentane and were recovered as well as, small amount of acetal type com pounds. R -CHG + GH R - C- H R= -C2H5> -CH. R - C - H Q Bis- phenol type product. D Acetal type product.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991
Anahtar kelimeler
Kimya, Dimetilol aldehitler, Fenoller, Naftol, Chemistry, Dimethylol aldehydes, Phenols, Naphthol
Alıntı