Nanoyapıda Elektropolimerize (3,4-propilendioksitiyofen) Türevlerinin Kapasitansına Elektrolit Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-03
Yazarlar
Özgül, Satiye Esra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada 3,4-(propilendioksitiyofen) in türevleri döngülü voltametri ile TKFME (Tek karbon fiber mikroelektrot) üzerine kaplanmış, polimerlerin karakterizasyonu, yüzey özellikleri ve elektriksel empedans özellikleri araştırılmıştır. Empedans ölçüm sonuçları irdelenerek elektrokimyasal olarak kaplanan elektrotun yüzey özelliklerinin kapasitif özelliklere yansıması incelenmiştir. TKFME/Polimer film/Elektrolit sisteminde elektrokimyasal parametreler empedans değerleri her bir elektrolit için saptanarak eşdeğer devre modellemesi yapılmış ve elde edilen bileşenlerin (çözelti resistansı,çift katman kapasitans vb.) denel sonuçlarla uyumluluğu test edilmiştir. İyi bir korelasyon elde edilmiştir. Elde edilen sonuçların belirli bir artma ve belirli bir azalma içinde olmalarından ötürü açıklanmıştır. Ayrıca değişik elektrolit çözeltisinin yüzey morfolojisine etkisi gözlenmiş ve kapasitans değerleriyle ilişki kurulmaya çalışılmıştır.
In this study electropolymerization process was performed for 3,4-(propylenedioxythiophene) derivatives in different electrolyte solutions on single carbon fiber microelectrode by cylic voltammetry. By evaluating the results of Electrochemical Impedance Spectroscopic measurements of PProDOT and its derivatives which were coated electrochemically in different electrolyte solutions , the effects of the coating surface morphology on capacitive behaviors of these polymers were investigated. The electrochemical parameters of the SCFME/Polymer film / Electrolyte system was evaluated. Equivalent electrical circuit model and variation of the solution resistance, double layer capacitance values of the PProDOT, PProDOT-Bz, PProDOT-Bz2 films, were discussed .The impedance values obtained were fitted to the equivalent circuit models and these findings were compared with experimental results. Furthermore morphology of coatings for different electrolyte solutions was studied. The SEM pictures show a pronounced difference in the surface morphology by differing electrolyte solutions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
poli(alkilendioksitiyofen), elektropolimerizasyon, elektrokimyasal empedans spektroskopisi, carbon fiber mikroelektrot, yüzey morfolojisi, poly(alkylenedioxythiophenes), electropolymerization, electrochemical impedance spectroscopy, carbon fiber microelectrode, morphology
Alıntı