Simetrik Ve Asimetrik Ftalosiyaninlerin Sentezi

dc.contributor.advisor Hamuryudan, Esin tr_TR
dc.contributor.author Arslanoğlu, Yasin tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-04-07 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:24:59Z
dc.date.available 2015-07-13T10:24:59Z
dc.date.issued 2010-04-07 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Tez kapsamında farklı gruplarla sübstitüe edilmiş simetrik ve asimetrik ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu amaçlanmış ve bu doğrultuda çalışmanın ilk bölümünde, özellikle organik çözücülerde çözünen alkil zincirlerle simetrik sübstitüe titanyum ftalosiyanin sentezi ve bu bileşiğin aksiyel pozisyonuna sübstitüsyon gerçekleştirilmiştir. Simetrik sübstitüe oksotitanyum ftalosiyaninlerin sentezi için 4-(2-dimetilaminoetilsulfanil)-1,2-disiyanobenzen (2) bileşiğinin uygun şartlarda siklotetramerizasyonu ile titanyum metalli ftalosiyanin türevine (3) geçilmiştir. Hazırlanan TiOPc bileşiğinin iyodometan ile reaksiyonu ile suda çözünür kuarterner türevi (4) elde edilmiş, en son olarak titanyum ftalosiyaninin aksiyel pozisyonlarının uygun ligandlarla sübstitüsyonuyla aksiyel sübstitüe oksotitanyum ftalosiyaninlerin (5,6) sentezi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise farklı sayıda taç eter grupları taşıyan asimetrik ftalosiyaninlerin sentezi gerçekleştirilmiştir. Bu bölümün ilk kısmında üç benzo ünitesi üzerinde taç eter bileşiği ve dördüncü benzo ünitesi üzerinde elektron çekici nitro grubunun bulunduğu asimetrik sübstitüe metalli ftalosiyaninlerin (MPc) sentezi gerçekleştirilmiştir. 4-Nitroftalonitril (1) ve 1-{[(Benzo-15-crown-5)-4′-yl]oxy}ftalonitril (7) başlangıç maddeleri olarak seçilmiştir. 7 ve 1 no’lu bileşiklerin uygun metal tuzları (Zn(CH3COO)2, NiCl2, CoCl2, CuCl2) varlığında 3:1 oranındaki istatiksel kondenzasyon sonucu 8-11 kompleksleri elde edilmiştir. 11 bileşiğinin, Na2S.9H2O varlığında THF/DMF çözeltisi karışımı içerisinde reaksiyonu sonucu indirgenme ürünü olan 12 bileşiği elde edilmiştir. Asimetrik sübstitüe ftalosiyanin sentezinin ikinci kısmında ise 1-{[(benzo-15-crown-5)-4′-yl]oxy}ftalonitril (7) ve 4,5-dihekziltiyo ftalonitril (14) dinitril bileşiklerinin uygun metal tuzları (Zn(CH3COO)2, NiCl2 ve CoCl2) ile kuru DMF içerisindeki 3:1 oranındaki istatistiksel kondenzasyonu ile asimetrik ftalosiyaninlerin (15-17) sentezi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın son kısmında sentezlenen bileşiklerin elektrokimyasal çalışmaları ayrıntılı olarak incelenmiş ve komplekslerin CV ile DPV ölçümlerinin ligand ve\veya metal kaynaklı indirgenme ve yükseltgenme prosesi gösterdiği literatürdeki metaloftalosiyanin çalışmalarıyla uyumlu olduğu gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, it was aimed to synthesize and characterize symmetrical and unsymmetrical phthalocyanines substituted with different groups. In the first part, oxotitanium(IV) pthalocyanines substituted with alkyl chains, which are soluble in common organic solvents, were synthesized and further substituted them in their axial positions. Symmetrically substituted oxotitanium (IV) phthalocyanine (3) was prepared by cyclotetramerization reaction of 4-(2-dimethylaminoethylsulfanyl)-1,2-dicyanobenzene (2). The reaction of 3 with iodomethane yielded the quaternary ammonium derivative (4), which is highly soluble in water. Lastly, axially substituted oxotitanium phthalocyanines (5,6) were synthesized by reacting the phthalocyanines with suitable axial ligands. In the second part of this study, unsymmetrical substituted metallophthalocyanines bearing different numbers of benzo-15-crown-5 units were synthesized. In the first part of the synthesis of unsymmetrical phthalocyanine, 4-nitrophthalonitrile (1) and 1-{[(benzo-15-crown-5)-4’-yl]oxy}phthalonitrile (7) were chosen as starting materials. Statistical condensation of 3:1 ratio was performed by reacting precursors 7 and 1 with divalent metal salts (Zn(CH3COO)2, NiCl2, CoCl2, CuCl2) results 8-11 compounds, respectively. In the second part of unsymmetrical synthesis, unsymmetrical phthalocyanine synthesized from 1-{[(benzo-15-crown-5)-4’-yl]oxy}phthalonitrile (7) and 4,5-bis(hexylsulfanyl)-1,2-dicyanobenzene (14) by utilizing the statistical condensation method. Unsymmetrical synthesis approach, by using suitable metal salts (Zn(CH3COO)2, NiCl2 ve CoCl2) in dry DMF, yielded unsymmetrical phthalocyanine compounds (15-17). In the last part of this study, electrochemical characterizations of synthesized phtalocyanines were studied in detail. Cyclic and differential pulse voltammetry of the complexes show a well-defined ligand and/or metal-based oxidation and reduction processes recorded for the complexes, and they are in harmony with the metallophthalocyanines in literature. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7562
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Metaloftalosiyaninler tr_TR
dc.subject Sentez tr_TR
dc.subject Elektrokimyasal Çalışmalar. tr_TR
dc.subject Metallophthalocyanines en_US
dc.subject Synthesis en_US
dc.subject Electrochemical Measurements. en_US
dc.title Simetrik Ve Asimetrik Ftalosiyaninlerin Sentezi tr_TR
dc.title.alternative Synthesis Of Symmetrically And Unsymmetrically Substituted Phthalocyanines en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10350.pdf
Boyut:
4.49 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama