Endüstriyel Ve Kültürel Mirasa Dayalı Kentsel Markalaşmada Tasarımın Rolü: Türkiye’deki Uygulamalara Yönelik Bir Analiz

dc.contributor.advisor Er, Alpay tr_TR
dc.contributor.author Hocaoğlu, Dilek tr_TR
dc.contributor.authorID 421099 tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Ürünleri Tasarımı tr_TR
dc.contributor.department Design of Industrial Products en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-01-12 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-29T10:14:46Z
dc.date.available 2015-04-29T10:14:46Z
dc.date.issued 2012-01-16 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, başta İngiltere olmak üzere Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde yaşanan endüstrisizleşme sonucunda şehirlerde meydana gelen yeni ekonomik düzen ve sonrasında gözlenen kentsel markalaşma çalışmaları öncelikli olarak irdelenmiştir. Kentlerin yükselişinde önemli rol oynayan kentsel markalaşma çalışmalarında ele alınan endüstriyel ve kültürel miras incelenerek, bu konuda yürütülen çalışmalarda tasarımın rolü araştırılmıştır. Endüstriyel ve kültürel mirasa dayalı kentsel markalaşma çalışmaları özellikle yurtdışından örneklerle açıklanmış, Türkiye’de markalaşma çalışmaları yürüten ve bu çalışmalarda kültürel miraslarını kullanan İznik, Beypazarı ve Seferihisar incelenerek tasarımın bu kapsamdaki rolü üzerinde bir değerlendirme yapılmıştır. Bu şehirlere dair alan çalışmaları literatür incelemesi, gözlem, görüşme ve doküman analizleri yapılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, örnekler incelendiğinde tasarım faaliyetlerinin daha çok belediyelerin insiyatifiyle gerçekleştirilmekte olduğu ve bu konuda tasarımcılardan ya da tasarım firmalarından herhangi bir danışmanlık alınmadığı görülmüştür. Konuyla ilgili üniversitelerin tasarım bölümleriyle işbirliği çalışmaları yapılsa da henüz bu konuda uygulamaya geçen projelerin olmaması Türkiye’deki kentsel markalaşma sürecinde tasarımın profesyonel anlamda rol üstlenemediğini göstermektedir. Bu eksikliğin altında yatan sebep ise yerel yöneticiler tarafından tasarımın politika olarak yönetilememesidir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the new economical order, as a result of deindustrialization in especially England and then North American and European countries, and city branding studies observed thereafter are primarily addressed. The role of design in these studies are investigated through the examination of industrial and cultural heritage included in city branding studies, which have a significant role in rise of cities. City branding studies based on industrial and cultural heritage are explained especially by means of foreign examples and İznik, Beypazarı and Seferihisar, which conduct branding studies and use their cultural heritage in Turkey, are examined and the role of design in this context is evaluated. Field survey on these cities is carried out with literature search, observation, interview and document analysis. As a summary, it’s observed that, as the examples are examined, the design activities are mostly carried out by municipalities’ initiative and there’s no consultancy neither from designers nor from design firms. Even there are collaborations with the design departments of universities on the subject, the lack of an applied project shows that design does not have a role in city branding process in a professional manner. The underlying reason of this deficiency is that the design is not being directed by local authorities as a policy. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/865
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tasarım tr_TR
dc.subject Kentsel markalaşma tr_TR
dc.subject Endüstriyel miras tr_TR
dc.subject Kültürel miras tr_TR
dc.subject Design en_US
dc.subject City branding en_US
dc.subject Industrial heritage en_US
dc.subject Cultural heritage en_US
dc.title Endüstriyel Ve Kültürel Mirasa Dayalı Kentsel Markalaşmada Tasarımın Rolü: Türkiye’deki Uygulamalara Yönelik Bir Analiz tr_TR
dc.title.alternative The Role Of Design In City Branding Based On Industrial And Cultural Heritage: Analysis On The Applications In Turkey en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12180.pdf
Boyut:
13.84 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama