Eğlence Gürültü Haritalarının Hazırlanması:istanbul Boğazı Kuruçeşme Mevkii Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-06
Yazarlar
Bölükbaşı, Merve
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Gürültünün çevre kirliliği bağlamında ciddi bir problem olarak ele alınmaya başlanmasıyla birlikte gürültü kirliliğinin boyutları, etki alanı ve etkilediği kişi sayısının ortaya konulması için geliştirilen tahmin yöntemleri yardımıyla bir bölgedeki mevcut gürültü koşullarının coğrafi bir harita üzerinde gösterilmesi, gürültünün kontrol altına alınması açısından büyük fayda sağlamaktadır. 2009 yılında hazırlanan eylem planına konu olan ve eylem planı hazırlık sürecinde ölçüm ve değerlendirmelerin gerçekleştirildiği, İstanbul Beşiktaş mevkii Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde yer alan Anjelique, Reina, Sortie, Sapphire bosphorus ve Kuruçeşme Arena gibi eğlence mekanlarının neden olduğu eğlence gürültüsü hem Avrupa hem de Anadolu yakasında yaşayan halkın şikayetlerinde odak noktası olmaktadır. Bölgede yapılan gürültü haritalama çalışması ile gürültünün etki alanları ve etkilenen nüfusu belirleyip mevcut problemleri ortaya koyarak önlemlerin alınması ve ileride karşılaşabilinecek sorunların da engellenmesi sağlanacaktır. Yapılan çalışmada, eğlence gürültüsünün haritalanması teorik olarak incelenmiş ve işletmelerin neden olduğu eğlence gürültüsü kapsamında örneklenmiştir. Öncelikli olarak gürültünün açık havada yayılması ve dış faktörlerin etkileri tariflenmiş, sonrasında Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye kapsamında eğlence gürültüsünün değerlendirilmesi ve yönetilmesine ilişkin çalışmalarla ilgili olarak mevzuatlar incelenmiş ve dünyada eğlence gürültüsünün haritalanması üzerine yapılmış olan örnek çalışmalar sunulmuştur. Eğlence gürültüsünün karakteristik özellikleri ve çalışma alanı olarak seçilen bölgede yer alan işletmelerin gürültü kaynağı olarak özellikleri incelenmiş ve Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 13.06.2008 tarihinde bölgede yapmış olduğu değerlendirme sonuçlarında yer alan kaynak değerleri ve bu değerlerden yola çıkılarak kombine edilen alt ve üst sınır değerler belirlenerek dört farklı değerlendirme grubu oluşturularak eğlence gürültüsü haritalama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Noise pollution along with all its dimensions,with the context of environmental pollution, is started to taken as a serious problem in last couple of decades. To define the impact area and the number of affected people, there are some methods improved. Noise conditions in a specific area can be calculated and shown on a geographical map. Main objective of the noise maps is to create a solid base for noise control and planning the work with the way such as developing proper and strategical estate planning, preparing action plans and developing the proper insulation solutions for specific conditions. An important sub-heading of noise pollution, caused by mainly coastal cities, especially during spring and summer outdoor and semi-open areas of the festival entertainment venues situated close to residential areas, areas such as amusement parks, the recreational noise represents an important problem for public health and welfare. In this sense, the action plan, prepared in 2009 by the Ministry of Environment and Forestry, is the subject of measurement and evaluation carried out during the preparation process has shown the people living in both Europe and the Anatolian side of the Bosphorus focus of complaints of entertainment noise caused by the business enterprises in Kuruçeşme and Ortaköy neighborhoods in the locality. With the noise mapping exercise in this specific region the affected population and existing problems will be defined and by introducing these measures prevention of future problems will also be provided.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Gürültü, Eğlence gürültüsü, Gürültü haritalama, Gürültü kirliliği, Gürültü analizi, Noise, Entertainment Noise, Noise mapping, Noise pollution, Noise analysis
Alıntı