Altı Sigma Metodolojisi Ve Tedarikçi Bazında Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-25
Yazarlar
Türksel, Mert
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde firmalar çok sert global rekabet koşulları altında çalışmaktadırlar. Bu sert rekabet koşulları altında ayakta kalmak, hatta lider olmak isteyen firmalar için verimlilik ve kalite vazgeçilmez kavramlardır. Büyük oranda bu iki kavrama bağlı firma pazar paylarının, satışlarının, karlılığının, maliyetlerinin vb. önemli performans göstergelerinin iyileştirilmesi, günümüzün modern yönetim anlayışı olan Altı Sigma yönetim sistemi ile kolaylıkla sağlanabilmektedir. Altı Sigma yönetim sistemi her türlü iş sürecine uygulanabilen bir sistemdir. Bu çalışmada, Altı Sigma yönetim sisteminin hem yönetimsel açıdan hem de istatistik bilimi açısından anlaşılması amaçlanmıştır. Altı Sigma hakkında verilen bu bilgiler ışığında, üretim sektöründe bir tedarikçi firmada, Altı Sigma sisteminin dünyaca kabul edilmiş iyileştirme metodolojisi olan TÖAİK döngüsünün, kalite ve verimlilik iyileştirmesi amaçlı nasıl uygulandığı ve ne sonuçlar verdiği araştırılmıştır.
Nowadays, firms are facing the dynamics of global competencies. It is very hard to be profitable and stay as a market leader among many competitors. Quality, efficiency and productivity are very important key components to have competitive advantages in the global markets. Companies can achieve important goals and reach their targets such as market shares, turnover, profit, and cost using a modern management methodology: Six Sigma. Companies can apply Six Sigma to many different processes. In this study, the management system and statistical tools used in Six Sigma are explained. Using the basics of Six Sigma, DMAIC of Six Sigma cycle on quality and productivity improvement is applied to a supplier in production sector. The outputs and results are also explored.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Altı Sigma Metodolojisi, İstatistiksel Analiz Yöntemleri, Kalite, Tedarikçi, Liderlik, Six Sigma Methodolgy, Statistical Analysis Tools, Quality, Supplier, Leadership
Alıntı