Kıyaslama Çalışmasında Veri Zarflama Analizi Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tepe, Mübeyyen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kıyaslama, bir birimin daha iyi performansa ulaşmak amacıyla kendinden daha üstün performans gösterenleri araştırması ve en iyi uygulamaları adapte etmesi şeklinde gelişen devamlı bir süreçtir. Veri zarflama analizi ise aynı konuda faaliyet gösteren ve benzer girdi ve çıktıları kullanan birimlerden süreçlerini etkin olarak kullanan ve kullanmayan birimlerin belirlenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada, bir etkinlik analizi yöntemi olan veri zarflama analizinin kıyaslama çalışmasında ne şekilde kullanıldığı anlatılmaktadır. Kıyaslamanın en önemli aşamalarından kıyaslama ortaklarının belirlenmesinde ve kıyaslama hedeflerinin koyulmasında veri zarflama analizi metodu ile yeni bir yaklaşım önerilmektedir. Teorik olarak kıyaslama ve veri zarflama analizi konuları anlatıldıktan sonra uygulama aşamasında Burger King restoranlarına ait veriler kullanılarak kıyaslama çalışması yürütülmekte ve kıyaslama çalışmasını yapacak birimler veri zarflama analizi sonucu etkinlik değerlerine göre etkin olmayan birimlerden oluşmaktadır. Yine analiz sonucu kıyaslama ortakları ve kıyaslama hedefleri belirlenerek kıyaslama çalışması etkin olmayan birimlerde yapılması gereken değişimler ve bu değişimlerin ne şekilde gerçekleştirileceği hakkında yapılan yorumlarla tamamlanmıştır.
Benchmarking is a process which continues as research of a unit for more perfect performers and adaptation of best practice in order to get better performance. Data envelopment analysis is a method that is used to determine to effective and ineffective units, performing in same subject and using similar inputs and outputs, In this study, it is explained that how data envelopment analysis, an efficiency analysis method, is used in a benchmarking study. A new approach is suggested with data envelopment analysis to use in the most important steps of benchmarking which are defining partners and benchmarking goals. After explaining theoretically benchmarking and data envelopment analysis in practice phase using data of Burger King Restaurants a benchmarking study is conducted and units, which make a benchmarking study, are formed according to efficiency scores of data envelopment analysis. After analysis, benchmarking partners and goals are defined and benchmarking study is completed with discussions about changes and way of these changes in ineffective units.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
kıyaslama, veri zarflama analizi, etkinlik, benchmarking, data envelopment analysis, efficiency
Alıntı