Sanayide Enerji Yönetimine Yeni Bir Yaklaşım Ve Tekstil Sanayisinde Uygulamalar

dc.contributor.advisor Hasan, Saygın tr_TR
dc.contributor.author Okan, Öz tr_TR
dc.contributor.authorID 172599 tr_TR
dc.contributor.department Enerji Bilim ve Teknoloji tr_TR
dc.contributor.department Energy Sciences and Technologies en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2019-04-22T07:24:24Z
dc.date.available 2019-04-22T07:24:24Z
dc.date.issued 2006-02-02 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (S.M.)--Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Physics, [DATE] en_US
dc.description.abstract Dünyada değişik ihtiyaç noktalan için enerji kullanımının geçmişine bakıldığında, olumsuz çevre etkilerinin bertaraf edilmesi ve enerji arz güvenirliğinin sağlanması gibi konular her dönemde önemini korumuştur. Bununla birlikte, günümüzde; enerji pazarının, daha ucuz ve verimli olması yanında çevreye olumsuz etkisi asgari ölçüde olan enerji kaynaklarına yönelmesinin en önemli nedeni, yeryüzündeki doğal kaynakların yanı sıra enerji kaynaklarının da hemen hemen tüm ekonomik platformlarda, ülkelerin zenginliğinin veya diğer ülkelere bağımlılığının bir ölçüsü durumuna gelmesi ve ülkelerin dış politikalarını bu doğrultuda şekillendirmesi ile bu büyük pazar içerisinde rekabet edebilir düzeye gelebilmeleri için saldırgan yollar izlemiş olmalarından ötürü oluşan kaos ortamıdır. Günümüzde fosil yakıtların yakın bir tarihte tükeneceği tahminleri, enerji darboğazı öngörülerinin yerini alsa da hem arz tarafı hem de talep tarafı için önemini koruyan bir diğer konu ise tüm platformlarda etkin enerji yönetimidir. Bu anlamda enerji çeşitliliği, enerji yönetiminin dayanak noktalarından biridir. Bir diğer önemli nokta ise başta sanayi olmak üzere, tüm alanlarda enerjinin rasyonel kullanımı ile verimliliğinin artırılması ve tasarruf imkanlarının değerlendirilmesidir. Bu çalışmada, yönetimsel ve teknik konular çerçevesinde, sanayide enerji yönetim programı dahilinde yürütülmesi gereken faaliyetler için, döngüsel bir prosedür oluşturulmuş ve enerji yönetim algoritması içerisinde değerlendirilen program parçalan ayrı ayrı ele alınmıştır. Geliştirilen yaklaşım içerisinde, enerji yönetim programının uygulanabilirliğinin saptanması amacı ile, algoritmadaki farklı koşullan sağlayabilecek örnek tekstil fabrikalarında iki ayrı çalışma gerçekleştirilmiş ve yönetimsel konulardaki muhtemel eksikliklerin belirlenebilmesi için ilk çalışmada, enerji yönetim seviyesi düşük olan bir iplik fabrikası seçilmiştir. İkinci çalışmada ise algoritma yapısının sürdürülebilirliğini saptamak amacıyla belirli bir enerji yönetim yaklaşımının benimsendiği bir ev tekstil fabrikası incelenmiştir. Çalışmanın genelinde uygulamalar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve sanayide etkin enerji yönetim programı için önerilen yöntemlerin doğruluğu kanıtlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Considering the past of energy usage for different need points in the world, some issues; like removing negative environmental effects and obtaining security of energy supply kept its importance in all periods. However, today, the most important reason for energy markets tending to use alternative energy resources which are cheaper and has minimum negative effects on environment is based on the chaos; which is a result of energy resources, becoming a criterion for countries in wealth and economic dependence level, and countries choosing aggressive policies to become competitive in international markets with their own energy seeking vision. Today, even if the estimations for consumption fossil fuels completely replaced the foresights about energy crisis, another issue that should be considered for both demand side and supply side is effective energy management in all areas. At this viewpoint, usage of various energy resources is one of the basic instrument for energy management. Another important point is also to increase energy efficiency and to watch for energy saving opportunities in all probable areas, especially in industry. In this study, a recycling procedure for activities, which are needed to be included in the program for energy management in industry, is constituted considering administrative and technical issues, and segment of program which are used in algorithm of energy management are mentioned, separately. A set of studies are tested in two pilot textile factories, which are capable to obtain the different conditions, necessary for algorithm. In the first study, a yarn factory with a low level of energy management is chosen to determine the possible miss- estimation in technical and also administrative issues of program for energy management in industry, and in the second study, a home textile factory with a considerable level of energy management is chosen to test the sustainability of the algorithmic approach. In the overall study, comparisons of two separate applications are obtained and suggested methods are verified for effective energy management program in industry. X en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17939
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Enerji Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Energy Institute en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Sanayi tr_TR
dc.subject Enerji yönetimi tr_TR
dc.subject Tekstil endüstrisi tr_TR
dc.subject Industry en_US
dc.subject Energy management en_US
dc.subject Textile industry en_US
dc.title Sanayide Enerji Yönetimine Yeni Bir Yaklaşım Ve Tekstil Sanayisinde Uygulamalar tr_TR
dc.title.alternative A New Approach To Energy Management İn İndustry And Application İn Textile İndustry en_US
dc.type Tez tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
172599.pdf
Boyut:
12.5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama