Komplex Geometrilerde Türbülanslı Akışın Sayısal Çözümü

dc.contributor.advisor Kavurmacıoğlu, Levent tr_TR
dc.contributor.author Adiloğlu, Barış tr_TR
dc.contributor.department Isı Akışkan tr_TR
dc.contributor.department Head and Fluids en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-15T07:32:28Z
dc.date.available 2015-05-15T07:32:28Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada komplex geometrilerde türbülanslı akışın sayısal çözümü incelenmiştir. Sözkonusu akış iki boyutlu, sıkıştırılamaz, ve daimi bir türbülanslı akıştır. Hesaplamalar Sonlu hacimler Yöntemi kullanılarak genelleştirilmiş eğrisel koordinatlarda yapılmıştır. Yapısal bir ağ kullanılmış ve hücre merkezli bir ağ düzeni kullanılmıştır. Basıncın ve hızların hesaplanması için SIMPLE ve SIMPLEC yöntemi kullanılmıştır. Yapısal ağlarda hücre-merkezli ağ düzeni kullanılması ile ortaya çıkan fiziksel olmayan dalgalanmayı engellemek içim Momentum İnterpolasyon yöntemi uygulanmıştır. Yazılan bilgisayar kodunda kullanılan türbülans modelleri duvar fonksiyonlarının kullanımını içeren standard k-ε modeli , Lam-Bremhorst’un düşük Reynolds sayılı k-ε modeli ve 1988 ve 1998 yıllarında Wilcox tarafından geliştirilen k-ω modelleridir. Fakat, düşük Reynolds sayılı k-ε modeli için, bu çalışma kapsamında bir yakınsamaya ulaşılamamıştır. Sonunda, deneysel sonuçları bulunan iki farklı test prolemi seçilmiş ve sayısal olarak çözülmüştür. Elde edilen sayısal sonuçlar, deneysel sonuçlarla karşılaştırılmış ve her türbülans modelinin performansı incelenmiştir. 1998 k-ω modelinin, viskoz etkilerin çok önemli olduğu düşük Reynolds sayılı akışlarda en iyi sonucu verdiği tesbit edilmiştir. Öte yandan, yüksek Reynolds sayılı akışlarda da diğer iki model daha iyi sonuçlar vermektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the numerical computation of turbulent flow in complex geometries has been accomplished. The considered flow is a 2-D, incompressible, and turbulent flow at steady state. Computation is done using finite volume method in generalized curvilinear coordinates. A structured grid and with a non-staggered (collocated) grid arrangement is used. SIMPLE and SIMPLEC algorithms have been used for the computation of pressure and velocities. Momentum interpolation method has been implemented to avoid the non-physical oscillation or so called red-black checkerboard splitting of the pressure field due to collocated grid arrangement. The turbulence models employed in computer code are the standard k-ε model with wall functions, low Reynolds k-ε model of Lam-Bremhorst and two k-ω models developed by Wilcox in 1988 and 1998. However, with the low Reynolds model, convergence has not been achieved during this study. In the end, two different test cases of which experimental data is available, has been chosen and solved numerically. The numerical results have been compared with the experimental ones and the performance of each turbulence model has been examined. It is concluded that for low Reynolds number flows, where the viscous effects play a very important role, 1998 k-ω model gives the best results. Though, the other two models give better predictions for high Reynolds number flows. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1891
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject türbülans tr_TR
dc.subject hesaplamalı akışanlar mekaniği tr_TR
dc.subject k-ε tr_TR
dc.subject k-ω tr_TR
dc.subject turbulence en_US
dc.subject computational fluid dynamics en_US
dc.subject CFD en_US
dc.subject k-ε en_US
dc.subject k-ω en_US
dc.title Komplex Geometrilerde Türbülanslı Akışın Sayısal Çözümü tr_TR
dc.title.alternative Numerical Computation Of Turbulent Flow In Complex Geometries en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3331.pdf
Boyut:
1.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama