yapay sinirağları ile dalga yüksekliği tahmini

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Topaloğlu, Volkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Dünya yüzeyindeki deniz ve göl kıyılarının çok değişik amaçlar için geniş ölçüde kullanıma açılması, bunun yanısıra gelişen toplumların yarattığı çevre kirliliği sorunları kıyı mühendisliğini bir çok değişik probleme karşı aynı ölçüde farklı çözümler üretmek zorunda bırakmıştır. Bunun sonucu olarak kıyı mühendisliğinde kullanılan yapıların hem çeşitleri hemde boyutlandırma kriterlerinde değişiklikler meydana gelmiştir. Kıyı Mühendisliği Problemlerini incelediğimizde büyük çoğunluğunun dalga ile ilişkisini açıkca görürüz. Kıyı alanlarının çok değişik amaçlar için geniş ölçüde kullanıma açılması oluşan problemlerin farklı yöntemlerle çözümünü gerektirmektedir. Alınması gereken önlemleri kısaca inceleyecek olursak; Kıyı çizgisinin korunması, Kıyı Arkası Koruması, Liman oluşturulması başlıcalarıdır. Görüldüğü gibi kıyı alanlarını etkileyen en önemli etkenlerden biri “dalga” dır. Yapay sinir ağları ise su kaynakları problemlerinin çeşitli dallarında son yıllarda geniş kullanım alanı bulmuştur. Yapay sinir ağları insandaki sinir hücrelerinin yaptığı işi bilgisayar ortamında taklit etmeye dayanır. Bu modelde temel amaç canlılardaki çalışma, öğrenme, karar verme, esneklik ve yeni duruma adaptasyon özelliklerini modellemeye çalışmaktadır. Tez çalışmamızda, istasyonda gözlenen rüzgar hızı ve rüzgar yönü bilgileri ile Yapay Sinir Ağları kullanarak dalga yüksekliği tahmin edilmiştir. Bu tahminler iki değişik yapay sinir ağı modeli ile yapılmıştır. Ve sonuçlar irdelenmiştir.
Around the world, sea and lake side opened usage for different purpose. In addition that due to growing society, environmental pollution increased. Therefore coastal engineering producing solution for different problems and matter. Consequently, in coastal enginering different design, structure and dimension criteria used in different problems. During investigation of the coastal enginering problems, we see that most of the problems related with wave. While opening the coastal side for usage, new methods and techniques are neccessary for solution. If we investigate the precaution, these are protect of the coastal side, protect of the coast back and build of the seaport. So, the most factor effect the coastal side ise “wave”. Artificial neural Networks are widely used for different kinds of problems related to the hydraulics and the water resources engineering. It is very commonly used in flow estimation, sediment data problems and other forecast needed problems. During the thesis study, using the wind velocity and direction information in station, the wave length estimated by using artificial neual network. These estimations made with using two different artificail neural network models. So the results are examined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
dalga yüksekliği, yapay sinir ağları, wave height, artificial neural network
Alıntı