İnce Tio2 Ve Ag/tio2 Filmlerin Sol-jel Yöntemi İle Cocrmo Alaşımının Yüzeyine Kaplanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-06
Yazarlar
Demirtaş, Aysun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, metalik implant CoCrMo alaşımının yüzeyi sol-jel kaplama yöntemiyle TiO2 ve Ag/TiO2 ince film ile kaplanmıştır. TiO2 ve Ag/TiO2 ince filmlerin yüzey özellikleri, biyoaktivite ve antibakteriyellik üzerine olan etkileri incelenmiştir. Çalışmada, solüsyon içerisinde 5 ve 20 saniye bekletilerek hazırlanan TiO2 ve Ag/TiO2 kaplamaların kaplama kalınlığı, yüzey pürüzlülüğü, yüzey temas açısı, SEM-EDS analizleri ve çizik testi yapılmıştır. Kaplanmamış CoCrMo alaşımı ve yüzeyi TiO2 ve Ag/TiO2 kaplanmış numunelere bir aylık SBF testi uygulanarak biyoaktiviteleri incelenmiştir. SBF testinden sonra numuneler üzerinde SEM-EDS ve FTIR çalışmaları yapılmıştır. İnce film kaplı numuneler E.coli tipi bakterilerle antibakteriyellik deneyleri yapılarak antibakteriyellik davranışları incelenmiştir. İncelemeler sonucunda yüzeyde oluşturulan TiO2 kaplamaların yüzey özellikleri ve biyoaktivite özelliklerinin olumlu yönde etkilediği gümüş ilavesiyle antibakteriyel özellik kazandırıldığı belirlenmiştir.
In this study, TiO2 and Ag/TiO2 thin films were deposited on CoCrMo metallic implant alloy by sol-gel dip method. Bioactivity, antibacterial and morphological properties of TiO2 and Ag/TiO2 thin films were investigated. The TiO2 and Ag/TiO2 coatings that treated for 5 and 20 s in solution were examined by thickness test, roughness measurements, wettability measurements, SEM-EDS analysis and scratch test. Bioactivities were analyzed for bath uncoated CoCrMo alloy and TiO2 and Ag/TiO2 coated alloy by SBF test for 28 days. After the SBF treatment, surface of the samples were examined with SEM-EDS and FTIR studies. Thin film coated samples were investigated for antibacterial behaviour with E.coli bacteria strains. The results showed that TiO2 coatings positively affected the surface and bioactivity properties. It was determined that the antibacterial properties were achieved to by silver addition in solution.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Biyomalzeme, Sol-jel yöntemi, CoCrMo Alaşımı, Biyoaktivite, Biomaterial, Sol-gel method, CoCrMo alloy, Bioactivity
Alıntı