Depo Ve Taşımacılık Yönetimi Sistemlerinin Birleştirilmesi Analizi, Tasarımı Ve Taşımacılık Operasyonlarına Genel Bakış

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-12-25
Yazarlar
Moralar, Özge
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, lojistik faaliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan taşımacılık ve depo operasyonlarının bütünleşik sistem üzerinden yapılabilmesi için bir sistem tasarlanmıştır. Günümüzde ayrı iki bilişim sistemi olan Taşımacılık Yönetim Sistemi (TMS) ve Depo Yönetim Sistemi (WMS) nasıl bütünleşik olarak işleyebilir ve bu sistemin tasarımı nasıl olmalıdır ana çerçevesinde tasarlanan yeni sistemin faydaları anlatılmıştır. Sistemin operasyonlara getireceği faydaları ve farklılıkları belirtmek adına varolan operasyon iel bütünleşik sistem kullanılan operasyonlar adım adım karşılaştırılmıştır. Bütünleşik sistem tasarlanırken çalışma dahilinde yapılmış olan anket sonuçları değerlendirilmiş, yeni sistemde çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Ayrıca yine anket sonuçlarına göre taşımacılık ve nakliye operasyonlarında karşılaşılan sorunlar için çözümler önerilmiştir. Tasarlanan sistem e- ticaret operasyonları için önemli olabilecek bir çözüm içermektedir.
In this study, a system which will use for doing warehouse and transportation operations in logistics via integrated system is designed. Nowadays, transportation and warehouse management systems are seperated, with new systems it is purposed to integrate these two system and operation on one integrated system.While designing this system, the survey that is made in this study is used, according to survey results integrated system is formed. Moreover, discrete systems and integrated systems are compared and benefits of integrated systems were given step by step in logistic operations. Besides, according to survey results, solutions are suggested for the problems which are faced with transportation and warehouse operations. New integrated transportation and management system may be usefull especially for e- commerce and B2C operations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Taşımacılık Yönetim Sistemi (TMS), Depo Yönetim Sistemi (WMS), E-Commerce, B2C, Transportation Management System (TMS), Warehouse Management System (WMS), E-Commerce, B2C
Alıntı