Çizilmezlik Katkılarının polipropilenin Özelliklerine Etkisi

dc.contributor.advisor Uyanık, Nurseli tr_TR
dc.contributor.author Güneysu, Hilal tr_TR
dc.contributor.authorID 10041050 tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-01-29T12:48:01Z
dc.date.available 2018-01-29T12:48:01Z
dc.date.issued 2015-10-22 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, polipropilenin ve talk dolgulu polipropilenin çizinme direncini arttırmaktır. Polipropilenin ve talk dolgulu polipropilen, ticari olarak elde edilebilen üç farklı katkı maddesi ile %1 ve %3 oranında eriyik karıştırma ile ekstrüde edilmiştir. Bu katkılar: modifiye edilmiş poliolefin-silikon blok kopolimer karışımı, siloksan kopolyester ve organik olarak modifiye edilmiş siloksandır. Kızılötesi spektroskopisi (FTIR-ATR) katkıların molekül bağlarının yapısı hakkında bilgi edilmek için kullanılmıştır. Tüm karışımların ısıl özellikleri diferansiyel tarama kalorimetrisi (DSC) analizi ile incelenmiştir. Evrensel test cihazından alınan gerilim-gerinim sonuçlarından, kullanılan katkı miktarının mekanik özelliklere etkisi incelenmiştir. Örneklerin sertlik değerleri, Shore D tipi durometre ile ölçülmüştür. Çizilme direncini tayin etmek için Erichsen çizme test cihazı kullanılmıştır.  Çizinirliklerin genişliğini (μm) ölçmek ve görüntülemek için optik mikroskop kullanılmıştır. Kontakt açı ölçümleri ile yüzey özellikleri incelenmiştir. Eriyik akış hızı (MFR) analizi ile örneklerin işlenebilirlikleri karşılaştırılmıştır.  Sonuç olarak, spektrometrik olarak katkıların poli (dimetil siloksan) (PDMS) karakteristik piklerine sahip olduğu görülmüştür. Silikonlar yüzeye göç ederek, kaydırıcı ajan olarak davranmaları sonucu yüzeydeki sürtünme katsayısını düşürerek, çizilme direncini arttırmışlardır. Talk dolgulu örneklerin çizilirlik genişlikleri talk dolgusu olmayan örneklere göre oldukça fazla bulunmuştur. Bu nedenle talk kullanılmayan örneklerin performanslarının daha iyi olduğu görülmüştür. Katkılardan TEGOMER Antiscratch 100, % 3 oranında kullanıldığında çizilme direncini arttırmada en etkili katkı olarak bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this work is to improve scratch resistance of neat PP (nPP) and talc reinforced PP (tPP). nPP and tPP were extruded with three commercially available anti-scratch additives by using 1 and 3 wt-% of PPs. One of the additives was a mixture of modified polyolefin-silicone block copolymer, the other one was polyester modified siloxane and the third one was the organically modified siloxane. Structural surface analyses of the samples were determined by Fourier transform infrared attenuated total reflection (FTIR-ATR) spectroscopy. Thermal properties of the samples were analyzed by differential scanning calorimetry (DSC). Tensile test was performed in order to examine additive content on the mechanical properties of PPs. Hardness of the samples was evaluated by Shore-D hardness tests. The scratch resistance of the samples was examined by using Erichsen scratch tester. Optical microscopy was used to measure scratch widths (μm) of the scratches. The surface properties of the samples were investigated by means of contact angle measurements. Melt flow index of the samples were measured to compare processability of samples. As a conclusion, it was shown that from the spectroscopic data the surface of samples had characteristic peaks of poly(dimethyl siloxane) (PDMS). PDMS containing additives migrate to the surface of polymers as a slipping agent, decrease coefficient of friction and improved scratch resistance of PPs. The samples containing tPP had poor scratch resistance than the samples containing nPP. The most effective additive was found to be TEGOMER Antiscratch 100 (3 wt-%) for improving scratch resistance of PPs. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/15111
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject polipropilen tr_TR
dc.subject talk tr_TR
dc.subject çizilmezlik katkıları tr_TR
dc.subject polypropylene en_US
dc.subject talc en_US
dc.subject anti-scratch additives en_US
dc.title Çizilmezlik Katkılarının polipropilenin Özelliklerine Etkisi tr_TR
dc.title.alternative Effects Of Anti-scratch Additives on The Properties Of Polypropylenes en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10041050.pdf
Boyut:
2.8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama