Yüksek Katlı Bir Yapının Lineer Ve Lineer Olmayan Hesabı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Balcı, Arda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, 1975 deprem yönetmeliğine göre boyutlandırılmış 19 katlı bir binanın 1997 yeni deprem yönetmeliği yükleriyle tekrar hesaplanıp karşılaştırmalar ve eleştiriler yapılmıştır. 1997 yönetmeliğinin öngördüğü hesap yüklerindeki farklar, göreli kat yer değiştirmelerine daha önemli sınırlar getirilmesi, burulma düzensizliği olan yapıda boyutlandırma hesap yönteminin seçimi koşullarının 1975 yönetmeliğine göre boyutlandırılmış yapıda ne ölçüde sağlanabildiğinin incelenmiştir. Ayrıca malzeme yönünden lineer olmayan hesaplar çeşitli matematik modellerde karşılaştırmalı olarak yapılarak 1997 deprem yönetmeliğindeki davranış katsayısı araştırılmıştır. Öngörülen deplasman sünekliğine ne ölçüde yaklaşıldığı bulunmuştur.
In this study a set of linear and non linear analyses have been carried out for the purpose of seismic evaluation of a 19 storey irregular reinforced concrete building. The original seismic design of this building that has already been constructed, based on the Turkish Aseismic Design Code of 1975, which has been replaced by the Code of 1998. The analyses are focused mainly on the comparisons of results produced refering to the old and the new seismic code of Turkey. All of the new requirements took place in code of 1997 examined in to that particular building. For the set of nonlinear analyses equivalent two dimensional models have been utilised for the sake of simplicity and several three dimensional models are examined. Numerous push over analyses are performed. Comparisons based on the lateral load patterns used in the push over analysis, different mathematical models, ductility ratios, maximum loads, maxiumum displacement are evaluated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Deprem, yatay yük artım yöntemi, süneklik, Earthquake, push over analysis, ductility
Alıntı