Eğimli Yüzeylerde Zemin Çivisi Uygulamasıyla İlgili Bir İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özdemir, Onca
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Hazırlanan bu yüksek lisans tezinde, son yıllarda ülkemizde de geniş uygulama alanı bulan zemin çivili duvarlar hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Zemin çivisi tekniği, zemine sık aralıklarla pasif takviyeler yerleştirerek mevcut zeminin yerinde güçlendirilmesini sağlamaktadır. Zemin çivili duvarlar, diğer klasik sistemlerden daha hızlı uygulanabilmesi ve ekonomik olması sebebiyle sıkça tercih edilen ve uygulanan bir yöntem haline gelmiştir. Çalışma kapsamında, zemin çivisi tekniği ile ilgili detaylı bir literatür araştırması yapılmış, eğimli yüzeylerde zemin çivisi uygulamasında göz önüne alınacak unsurlara yer verilmiştir. Zemin çivili istinat yapıları tasarımında kullanılan parametreler olan zemin parametrelerinin, geometrik parametrelerin ve tasarım yaklaşımlarının, hesapları ne şekilde etkilediği incelenmiştir. Bu amaca yönelik olarak, Excel kullanılarak oluşturulmuş bir hesap programı kullanılmıştır. Bu program FHWA tarafından zemin çivili duvar hesabı için hazırlanan FHWA-SA-96-096R şartnamesini temel alarak, şartnamenin içerdiği her iki tasarım yöntemiyle (Servis Yükü Tasarımı ve Yük ve Dayanım Katsayıları Tasarımı) birden hesap yapmaktadır. Böylece, aynı zamanda, iki tasarım yöntemini de karşılaştırma imkanı sunmaktadır.
In this thesis study, comprehensive information was presented about soil nailing technique which has also found broad application range in the recent years in our country. With soil nailed walls, existing ground is being reinforced and used effectively by installing passive bars with close spacing. Soil nailing walls have often become a preferred method since it is economical and can be applied faster than other classical systems. Detailed research in literature was conducted on soil nailing technique, design of soil nailed walls in inclined surfaces were included within the scope of this thesis study. The effect of the soil paramaters, geometrical parameters and the design methods that are used in the design of the soil nailed retaining wall is also investigated. For this purpose, an excel dominated calculation programme is used. In this programme the FHWA-SA-96-096R specifications (both the Service Load Design and Load & Resistance Factor Design techniques) which is prepared for soil nailed retaining wall calculations is used.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Zemin çivili istinat yapıları, Servis Yükü Tasarımı, Yük ve Dayanım Katsayıları Tasarımı, Soil Nailed Retaining Walls, Service Load Design, Load & Resistance Factor Design
Alıntı