Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Tasarım İş Tanımı: Türkiye Deki Uygulamaların İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-12-31
Yazarlar
Kayhan, Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
olarak kullanılıp kullanılmadığını incelemektedir. Ulaşılan sonuçlara göre, literatürde de belirtildiği gibi, Tasarım İş Tanımının yeni ürün geliştirme sürecinin başarıyla sonuçlanmasında önemli yeri olduğu gözlenmiştir. Buna bağlı olarak da tasarım ihtiyacının firma dışı kaynakların kullanımıyla karşılanması durumunda Tasarım İş Tanımının öneminin arttığı saptanmıştır. Yakın geçmişte gerçekleşen Avrupa Gümrük Birliği anlaşması ve Türk sanayisinin dış pazarlara açılması tasarım çalışmalarının Türkiye de önem kazanmasını sağlamış ve tasarım ihtiyacını daha da belirgin hale getirmiştir. Bu değişimle beraber, Türk sanayisinin büyük çoğunluğunu oluşturan ve genelde bünyesinde tasarımcı barındırmayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) tasarım danışmanlık hizmetine ihtiyaçlarının arttığı saptanmıştır.
This thesis investigates the existence and usage of “design definition” in Turkish Design Industry. Consistent with the literature, the findings show that design definition is very important factor in determining the success of the product development stage. As a result, design definition becomes even more important as the design service is generally outsourced to different firms. The recent changes, such European Trade Union Agreement and the Turkish economy’s transition to open market system have enhanced the relevance of “design” during the product development stage. Given these changes, SMEs, which consist as a big part of the Turkish economy, show greater need for outside design consulting, as these business units tend to be averse to having their in-house designers...
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Tasarım İş Tanımı, Tasarım Süreci, Tasarım Danışmanlığı, Tasarım Yönetimi, Türkiye’de Tasarım Çalışmaları, Design Brief, Design Process, Design Consultancy, Design Management, Turkish Design Industry
Alıntı