Boğaziçi Köprüsü Yaklaşım Viyadüklerinin Dinamik Davranışının İncelenmesi Ve Deprem Performansının Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Celep, Zekai tr_TR
dc.contributor.author Baş, Selçuk tr_TR
dc.contributor.authorID 404710 tr_TR
dc.contributor.department Deprem Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Earthquake Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-07-01 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-02T07:49:50Z
dc.date.available 2015-09-02T07:49:50Z
dc.date.issued 2013-01-06 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, birinci derecede deprem bölgesinde bulunan İstanbul’daki mevcut iki asma köprüden biri olan Boğaziçi Köprüsü’nün kenar açıklıklarını oluşturan ve köprünün yapısal sistemi açısından bir parçası konumunda bulunan, çelik kutu kiriş ve dairesel kutu kolonlarla tasarlanarak oluşturulmuş yaklaşım viyadüklerinin deprem etkisi altındaki davranışı incelenmiştir ve deprem performansları belirlenmiştir. Yapılan çalışma kapsamında Türk Deprem Yönetmeliği TDY-2007 kuralları yanında, yeni olarak hazırlanan Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları ve Hava Meydanı İnşaatlarına İlişkin Deprem Teknik Yönetmeliği DLH-2008’in kuralları kullanılmıştır. Viyadüklerin mevcut asma köprü sisteminden ayrı olarak üç boyutlu taşıyıcı sistem modeli SAP2000 (Structural Analysis Program) yapısal analiz programı ile oluşturularak önce elastik davranışı belirlenmiştir. Daha sonra viyadüklerin iki yönetmelik kapsamında bulunan şekil değiştirmeye dayalı doğrusal olmayan değerlendirme yöntemlerine göre analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarından yapısal elemanların kesit düzeyinde hasar değerleri sayısal olarak belirlenmiş ve tablolar halinde verilmiştir. Kesit düzeyinde belirlenen hasar değerleri sayısal olarak verilen hasar sınır değerleri ile karşılaştırılarak yapısal elemanların kesit performans seviyeleri belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, approach viaducts being sideopenings and desingned by steel box beam and in terms of structural system being a part of the Bosphorus Suspension Bridge, which is located in the first degree earthquake zone and is one of the two existing suspension bridge in Istanbul, were examined seismic performance and behaviour under the earhtquake loads. In the scope of this study, both Turkish Earthquake Code rules TDY-2007 and Earthquake Code rules of Coastal, Harbor, Railways and Air Square Structures in Turkey DLH-2008 were used. Three dimensional structural carrier system model of the approach viaducts was generated seperately from suspension system of Bosphorus Bridge in SAP2000 (Structural Analysis Program). Firstly, elastic behaviour of viaducts was determined and then both of them were analyzed according to nonlinear displacement-based methods within the scope of two eartqukae code. From results of analysis, damage values of structural components were determined at the section level as numerical and these values were given in table. Then these damage values obtained at the section level from analysis and damage limit values given by two code mentioned above were compared and thus, section levels of performance of structural components were determined. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8745
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Asma Köprü tr_TR
dc.subject Yaklaşım Viyadüğü tr_TR
dc.subject Yapısal Deprem Performansı tr_TR
dc.subject Kesit Hasar Sınırı tr_TR
dc.subject Yapı Performans Düzeyi tr_TR
dc.subject Suspension Bridge en_US
dc.subject Approach Viaduct en_US
dc.subject Structural Earthquake Performance en_US
dc.subject Section Damage Limit en_US
dc.subject Structure Performance Level en_US
dc.title Boğaziçi Köprüsü Yaklaşım Viyadüklerinin Dinamik Davranışının İncelenmesi Ve Deprem Performansının Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Dynamics Analysis And Seismic Performance Evaluation Of Two Approach Viaducts Of Bosphorus Suspension Bridge en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11743.pdf
Boyut:
5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama