İnşaat Sektörüyle İlgili Lisans Düzeyi Öğretim Programları, Bu Programların Akreditasyonu Ve Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yaman, Desen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada; ABET, ACCE ve NAAB; inşaat sektörüyle ilgili programlar için akreditasyon kriterleri ve akredite ettikleri çalışma kapsamındaki lisans düzeyi programları açısından incelenmiş, daha sonra bu programlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Türkiye’de inşaat mühendisliği ve mimarlık disiplinlerinin alanlarındaki bazı konuların, ABD’de ayrı bir uzmanlık alanı olarak şekillendiği görülmüştür. Türkiye’de, inşaat mühendisliği programlarında yer alan, yapıların strüktürel sistemleriyle ilgili konular; mimari mühendislik ve mimari mühendislik teknolojisi programlarında yer almaktadır. Türkiye’de mimarlık ve inşaat mühendisliği programlarında yer alan, yapım ve yapım yönetimiyle ilgili konular; yapım, yapım mühendisliği, yapım mühendisliği teknolojisi ve yapım mühendisliği yönetimi programlarında yer almaktadır. Türkiye’de elektrik ve makina mühendisliği programlarında yer alan, binaların elektrik ve mekanik sistemleriyle ilgili konular ise; mimari mühendislik ve mimari mühendislik teknolojisi programlarında yer almaktadır. Bu programların, teknolojik gelişmelere bağlı olarak inşaat sektörünün de ilerlemesi ve genişlemesi sonucu ortaya çıktığı söylenebilir. İnşaat sektörünün Türkiye’deki en geniş ve gelişmekte olan sektörlerden biri olduğu göz önüne alındığında, birçok gelişmiş ülkede uzun yıllardır geçerli olan bu sistemin, Türkiye’de gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.
In this study, ABET, ACCE and NAAB are scanned from the viewpoints of accreditation criteria for the programs concerned with the construction sector and accredited baccalaureate level programs in the context of the study, then these programs are compared with each other. It is inferred that, some subjects within the field of civil engineering and architecture disciplines in Turkey, are formed as a separate field of specialization in the USA. Subjects about structural systems of buildings that take part in civil engineering programs in Turkey, take part in architectural engineering and architectural engineering technology programs. Subjects about construction and management of construction that take part in architecture and civil engineering programs in Turkey, take part in construction, construction engineering, construction engineering technology and construction engineering management programs. Subjects about electrical and mechanical systems of buildings that take part in electrical and mechanical engineering programs in Turkey, take part in architectural engineering and architectural engineering technology programs. It can be declared that, these programs are formed as an outcome of the improvement and expansion of construction sector, depending on technological developments. Considering that the construction sector is one of the largest sector and is developing in Turkey, the conclusion is, the system that is valid for long years in many developed countries, is required in Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
İnşaat sektörü, Lisans düzeyi programlar, Akreditasyon, Construction sector, Baccalaureate level programs, Accreditation
Alıntı