T.K.İ. kurumu G.L.İ. müessesesi Ömerler işletmesinde kullanılan kayan tahkimat sisteminin çalışma performansının etüdü ve tasarımın rasyonelleştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1995
Yazarlar
Demir, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışma; ülkemiz linyit işletmeciliğinin en eski ve nadide müesseselerinden olna ve mekanizasyonda her zaman güzel uygulamalara sahne olan Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi'nde yapılmıştır. Çalışmada iki dilim halinde çalışan panolarda uygulanmakta olan kayan tahkimat sistemi incelenmiş, mukayeseli olarak değerlendirilmiş ve rasyonelleştirme yönünde tasarım yapılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde Garp Linyitleri işletmesi genel olarak tanıtılmış müessese hakkında tanıtıcı bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde işletmede halen uygulanan üretim yöntemi ve tahkimat sistemleri yerinde incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Kayan tahkimath sistem üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmış ve kayan tahkimatın Ömerler Yeraltı Ocağındaki çalışma şartlarında gösterdiği performans talep edilmiştir. Üçüncü bölümde kayan tahkimath sistem değişik açılardan diğerleriyle mukayese edilmiştir. Buradan hareketle madenlerde hidrolik tahkimatın faydalan vurgulanarak kayan tahkimatlı sistemdeki üretim artışı etüt edilmiştir. Çalışmanın son bölümü ise rasyonelleştirme yönünde bir tasarımı ihtiva etmektedir. Bu bölümde jeolojik yapı incelenmiş uygulama yerlerinden alınan numuneler üzerinde deneyler yapılarak elde edilen verilerle yeni bir kayan tahkimat sistemi boyutiandınlmıştır. Sonuç ve öneriler bölümünde ise yapılan çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapılmış ve konu ile ilgili öneriler sunulmuştur.
The region of Tunçbilek is within city of Kütahya and 13 km away from Tavşanlı. Lignite areas where is around Değirmisaz is operated by Etibank on 16 Feb. 1738 first time, and then the region of Tunçbilek is included operation of the region on 18 May 1939. When G.L.I are founded on 10 Jan. 1940 it depended on Etibank. But it is passed to T.K.I on 22 May 1957. The center of the foundation has been Tavşanlı. A thermal power situation of which power is 429 MW. has been operated vvithin the same area. G.L.I which has the best lignite reserves in Turkey is stili the strongest foundation and the most experienced in the same country. The sideman of the area has had neojen, kuvartner. 6 No. idame mine what is begun operating in 1940 in Tunçbilek area and Ömerler mine that is begin running in 1985 as a underground mine stili works, in addition to, coal has been produced in öpen cast mine. Ömerler underground association stili produces coal in a layer of which thickness is between 4 m and 15 m and "block caving long wall system" is used there. While using the method öne piece of which height is approximately 2 m. is passed through each roof and bottom part. On upside, the wall that is located under roof stone is called "roof wall" and the wall that is located över the base side (bottom) is called "bottom wall". in the middle portion between the two walls is produced by collapsing. Artifıcial ceiling has been porticoed by paving steel mat on the floor between bottom wall in order to keep the coal loss minimum level and in order not to mix roof stone with coal. ÖZET Bu çalışma; ülkemiz linyit işletmeciliğinin en eski ve nadide müesseselerinden olna ve mekanizasyonda her zaman güzel uygulamalara sahne olan Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi'nde yapılmıştır. Çalışmada iki dilim halinde çalışan panolarda uygulanmakta olan kayan tahkimat sistemi incelenmiş, mukayeseli olarak değerlendirilmiş ve rasyonelleştirme yönünde tasarım yapılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde Garp Linyitleri işletmesi genel olarak tanıtılmış müessese hakkında tanıtıcı bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde işletmede halen uygulanan üretim yöntemi ve tahkimat sistemleri yerinde incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Kayan tahkimatlı sistem üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmış ve kayan tahkimatın Ömerler Yeraltı Ocağındaki çalışma şartlarında gösterdiği performans talep edilmiştir. Üçüncü bölümde kayan tahkimatlı sistem değişik açılardan diğerleriyle mukayese edilmiştir. Buradan hareketle madenlerde hidrolik tahkimatın faydalan vurgulanarak kayan tahkimatlı sistemdeki üretim artışı etüt edilmiştir. Çalışmanın son bölümü ise rasyonelleştirme yönünde bir tasarımı ihtiva etmektedir. Bu bölümde jeolojik yapı incelenmiş uygulama yerlerinden alınan numuneler üzerinde deneyler yapılarak elde edilen verilerle yeni bir kayan tahkimat sistemi boyutlandırılmıştır. Sonuç ve öneriler bölümünde ise yapılan çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapılmış ve konu ile ilgili öneriler sunulmuştur. xıı . Developing the mechanization to decrease the number of workers.. Hindering left the left column on the subsidence on the back of the wall.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
Anahtar kelimeler
Garp Linyitleri İşletmesi, Kütahya-Tavşanlı, Tahkimat tasarımı, Western Lignite Corporation, Support design
Alıntı