Julıen Jalâl Ed-dıne Weıss – Yeni Bir Kanun Sistemi: “al-kindi” Topluluğun Performanslarında Ve Batılı Çağdaş Müziğinde Uygulanışı

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Pohlit, Stefan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Fransız kânûnî Julien Jalâl Ed-Dine Weiss dünya müziği sahnesinde, Orta-Doğu makâm müziğinin önde gelen icracılarından biri olarak kabul edilir. 1990, sıradan kânûn modellerinin entonasyonu ve ses mevcudundan hoşnut olmadığından, ona genişletilmiş bir akor zenginliğinde, kesin düzenli aralıklar ile sağlayan birkaç yeni prototip tasarlamaya başladı. Weiss'in motivasyonları makâm bilgisinin tarihî edvârlar ile karşılaştırılmıştır. Weiss'ın kânûn modelinin yapısı ayrıntılı bir inceleme ile sunulmuş, Weiss'ın genel kânûn sistemlerinden yeni prototiplere geçmedeki eleştirel motivasyonları açıklanmıştır. Öne çıkan ecnâs ve hem iki uzun örnek makâm eseri hem Weiss'in çağdaş bestecilerle son zamanlardaki işbirliğindeki kullanımları araştırılmıştır.
The French q?n?n player Julien Jalâl Ed-Dine Weiss belongs to the internationally prominent performers of Middle-Eastern music. In 1990, feeling unsatisfied with tuning and pitch supply of common q?n?n models, Weiss started to develop a number of novel prototypes that would provide him with justly tuned intervals in an extended range of microtones. Weiss? motivations are explored upon the historical treatises of maq?m music. An analysis of Weiss? instruments is followed by the study of their application in practice. Besides Weiss? interpretation of important modal genres and two examples from the repertoire also his collaboration with Western composers is considered.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
Anahtar kelimeler
Kanun, Müzik aletleri, Müzik kültürü, Müzik tarihi, Müzikte değişim, Müzisyenler, Çalgılama teknikleri, Kanun, Music instruments, Music culture, Music history, Music exchange, Musicians, Iinstrumentation technic
Alıntı