Elektrik Sistem Tasarımında Harmoniklerin Giderilmesi İçin Bir Analiz

dc.contributor.advisor Tacer, Emin tr_TR
dc.contributor.author Yılmaz, Murat tr_TR
dc.contributor.department Elektrik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Electrical Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-12T12:46:53Z
dc.date.available 2015-05-12T12:46:53Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, son yıllarda önemi gittikçe artmakta olan “enerji kalitesi” tanımından yola çıkılarak, bu faktöre olumsuz yönde etkileri olan harmonikler ele alınmış, harmoniklerin genel tanımlamaları yapılarak harmonik kaynakları ve bunların enerji sistemi üzerine olan etkileri irdelenmiştir. Bu bilgiler ışığında dünyada ve ülkemizde harmonikleri sınırlamak için kabul gören standartlar tablolar halinde detaylandırılarak genel bir bilgi verilmeye çalışılmıştır.Bahsi geçen tüm bu bilgiler, enerji sistemlerinde harmoniklerin yok edilebilmesi için en önemli husus olan ve harmoniği üreten yükün özelliklerinin daha iyi özümsenerek standartlarla istenen kriterlerine göre çözüme doğru şekilde varabilmek için detaylandırılmıştır. Bunlarla beraber harmonik analizi için filtre tipleri,özellikleri ve birbirlerine göre üstünlük ve eksiklikleri irdelenmiş, harmonikleri yok etmek-asgariye indirgemek adına proje tasarım aşamasında uygulanacak basit bir analiz verilmiştir. Son olarak ise bahsi geçen konulardan yola çıkılarak alınabilecek tedbirler üzerinde durulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, taking into account the rapidly improving subject during last few years called as “power quality”, harmonics that is negatively effecting this phenomen is analyzed, main harmonic definitions have been given, harmonic sources and their effects to power system have been detailed. In the ligth of the aforementioned subjects, the standarts and limitations that are widely followed throughout the worlds and in our country as well have been tabled to give a general information. All the information mentioned has been summarized to give a better understanding of the load that generates and causes the harmonic so that the precautive actions for meeting the standarts can be better developed and achieved. In addition to these, filter types, their charactersitics and advantages-disadvantages with respect to each other have been detailed,and a simple analyze method have been given that can be utilized during project design stage to prevent or minimize harmonics. Finally from the point of view of mentioned subjects, precautions and possible solutions have been listed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1181
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject güç kalitesi tr_TR
dc.subject harmonik tr_TR
dc.subject THD tr_TR
dc.subject pasif filtre tr_TR
dc.subject aktif filtre tr_TR
dc.subject hibrit filtre tr_TR
dc.subject power quality en_US
dc.subject harmonic en_US
dc.subject THD en_US
dc.subject passive filter en_US
dc.subject active filter en_US
dc.subject hybrit filter en_US
dc.title Elektrik Sistem Tasarımında Harmoniklerin Giderilmesi İçin Bir Analiz tr_TR
dc.title.alternative An Analyze For Preventing Harmonics During Electrical System Design en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4504.pdf
Boyut:
1.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama