Karadenizde Gemi Kaynaklı Petrol Kirlilğini Takip Edilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-06
Yazarlar
Çolak, A. Tuğsan İşiaçık
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son yıllarda Bükreş Konvansiyon’dan sonra , deniz taşımacılığı özellikle ham petrol ve petrol ürünleri Karadeniz’de artış göstermiştir ve tahmin edilen artış devam edecektir. Deniz taşımacılığı beraberinde Karadeniz’e deniz kirliliğini de getirdi. Karadenizin çevresel ve ekolojik özelliği ayrı bir dezavantajdır. Karadenize kıyısı olan ülkeler bu nedenlerden ötürü Karadenize vereceği hasarı göz önünde bulundurarak herhangi bir petrol kirliliğinin önlemek için tedbir almalıdırlar. Bu projede anlatılmak istenen projenin amacı ,Bir kaza anında acil müdahale planı oluşturma ve kirlilikle en hızlı şekilde mücadele etme, güvenli navigasyonun, güvenli limanın, gemi trafiğinin takibinin sağlanması ve kirletme yapan gemilerin kimlik tespitidir. Gemide oluşan petrol kirliliğinin kaynağı gemideki sintine suları, slaç ve yük tankerlerinin slop tank’taki yağlı sularıdır. Uzaktan takip ve erken uyarı sistemi çevre çalışmalarında kullanılan en etkin yöntemdir. Denizler de petrol kirliliğinin uydudan takibi de bu yöntemlerden bir tanesidir. Karadenizin kirlilikten korunması için kurulan Karadeniz Komisyonu Birleşmiş Milletlerin Çevre Programı tarafından desteklenir. Ayrıca Avrupa Komisyonu da bu programı destekler. Karadenize kıyısı olan ülkeler Avrupa Güvenli Denizcilik Ajansı EMSA’nın temin ettiği uydu fotoğraflarından yararlanır. Karadeniz Komisyonu da EMSA’nın Uydu hizmetlerinden ve CleanSea Net servisinden faydalanır. CleanSea Net servisi ulusal/ bölgesel kirlilikle müdahele güçlerine bağlıdır.
After the Bucharest Convention, sea borne transportation especially raw oil and oil products have taken place and it is predicted to continue in the future for Black Sea. Increase of sea borne transportation brings ship based pollution. Also disadvantages of Black Sea environmental and ecological situation. Coastal countries have to take action to reduce the risk of oil spills and its impact in the Black Sea region Aims are safe navigation, safe ports, monitoring ship traffic, identifying polluter ships, if any accident occurs, to response emergency contingency plan and fight with oil spill as soon as possible. Ships generate the oil pollution with ship bilge water and sludge or for tankers oil cargo residual and tank washing operations. Remote sensing and monitoring from satellite is used mostly for environmental working program, like forest, ocean, land earthquake movement,…etc. monitoring oil spill is one of the branch of remote sensing., The Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution is supported by United Nations Support Programme. Also European Commission supports Black Sea countries and give their opportunity to the Black Sea countries. EMSA(European Maritime Safety Agency ) shares their satellite services. Black Sea Commission uses EMSA Satellite Services and CleanSea Net (CSN) based on SAR detection. The CleanSea Net service is linked into national/regional response chain. The CleanSea Net service detects oil slicks at sea using satellite surveillance CleanSea Net provides users the satellite resolution pictures, oil spill reports, meteorological wind and wave data, SAR wind and SAR swell data derived from the image and other data when available from external systems like AIS information.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Gemi, petrol, CleanSea Net, MONINFO, Ship, oil, CleanSea Net, MONINFO
Alıntı