Tek Açıklıklı Endüstri Yapılarında Değişken Kesit Ve Hadde Profillere Göre Çelik Taşıyıcı Sistem Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-06
Yazarlar
Aydeniz, Zihni
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Değişken kesitin hadde profiline göre ne gibi avantajları olabileceğinin bilinmesini sağlayacak bu tez çalışmasında bir fabrika yapısının boyutlandırılması esas alınmıştır. SAP 2000 analiz programı kullanılarak hazırlanan tez çalışmasında 2007 deprem yönetmeliği, NBCC 2005, İMO 02-2008, TS498 – TS648 ve DIN120 gibi standartlar dikkate alınarak analiz yapılmıştır. Yapılan çalışmaların sonucunda ise yüksek kaldırma kapasiteli bir kren yükünün bulunduğu durumlarda yorulma etkilerinin kesit özelliklerini diğer yükleme türlerine göre önemli derecede etkilediği görülmüştür. Ancak yinede değişken kesitli yapma profillerden oluşan taşıyıcı çerçevelerin hadde profillere göre daha ekonomik sonuçlar verdiği görülmüştür. Kren yükünün daha az olması durumunda yorulma etkileri ön plan çıkmayacak ve bu ekonomiklik düzeyinin daha da çok olacağı anlaşılmıştır.
In this study the structural system of an one simple bay steel industrial building is analyzed as a moment frame constructed by using hot rolled steel profiles with constant cross sections, as well as plated beams and columns with variable cross sections. For this kind of industrial buildings, economic aspects can be clearly seen in this research study. As a result of this study for this kind of industrial hall buildings, a variable cross sections designed for the moment frames are more economical than using the hot rolled profiles with constant cross sections. This study can give some useful hints to civil engineers, however, these results can not be extend to the other type of structural buildings. Every structural building should be designed by considering its special conditions and loads.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Endüstri yapı, Değişken kesit, Yorulma, Industrial building, Variable cross section, Fatigue design
Alıntı