Taşınmaz Değerleme Uzmanlığı Ve Taşınmaz Değerleme Kriterlerinin Spk Mevzuatı Açısından İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Keykubat, Arda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ülkemizde taşınmaz sektörünün canlanması, konut kredisi faizlerinin düşmesi ve ipotekli konut finansman sitemi’nin (mortgage) uygulanması için çalışmalara başlanması sonucu taşınmaz değerlemesinin önemi giderek artmaktadır. Taşınmaz değerlemesinin doğru ve etik kurallara uygun yapılabilmesi için taşınmaz değerleme işinde uzman, lisanslı, güvenilir kişi ve şirketlere olan talep büyümektedir. Gelişmiş ülkelerde taşınmaz değerlemesi işi, taşınmaz değerleme şirketleri tarafından yapılmakta olan ciddi bir meslek dalı olarak ele alınmaktadır. Meslek kuruluşları tarafından altyapısı oluşturulmuş, gerekli teknik ve etik kuralları belirlenmiştir. Ülkemizde henüz yeni bir meslek dalı olan taşınmaz değerlemesi mesleği ciddi bir meslek dalı olarak ele alınmalı, mesleki kural ve etikler ile değerleme yapacak olan taşınmaz değerleme şirketlerinin sahip olması gereken şartlar belirlenmelidir. Bunun için de ilgili düzenlemeler yapılmalı, yasalar konulmalı ve meslek odaları oluşturulmalıdır. Bu çalışmada, gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde taşınmaz değerlemesi ve taşınmaz değerlemesi mesleği incelenmiş, karşılaştırmalar yapılmıştır. Gelişmiş ülkelerdeki düzenlemeler ve altyapı incelenerek, ülkemizde yapılması gereken düzenlemeler önerilmiştir.
Real estate appraisal has an increasing importance after the development of property sector, reducing of interest rate of house mortgage credits and starting to regulations about mortgage laws. Necessity to professional, reliable and licensed experts and corporations is growing for accurate and ethic valuations. Real estate appraisal is a serious profession in the developed countries and done by licensed firms. It is made arrangement, defined technical and ethic rules by it are professional chambers and government. As a new profession in our country, real estate appraisal should be seen an important profession, its technical, ethic rules and conditions of establishing valuation firms should be defined. In this paper appraisal profession is examined and comparised between the developed countries and our country, regulations are analyzed in developed countries and necessary arrangements are suggested.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
SPK, Taşınmaz Değerlemesi, Değerleme Uzmanı, SPK, Appraiser, Real Estate Appraisal
Alıntı