Avusturya Gazeteleri Işığında Osmanlı İmparatorluğunun 1873 Viyana Dünya Sergisine Katılımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Göğüş, Ceren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezin amacı, 1873 Viyana Dünya Sergisi sırasında Viyana’da basılan günlük gazeteleri kullanarak Osmanlı Devleti’nin bu sergiye katılışının bir çerçevesini çizmektir. Bu yöntemle Osmanlı Devleti’nin 19. yy.ın sonunda, güç ve yapısının sarsıcı şekilde değiştiği bu dönemde, kendisini Avrupa’ya tanıtırken kullandığı yöntem anlaşılmakla kalmayacak, aynı zamanda Avrupalının, bu özel durumda Avusturyalıların, onu nasıl algıladığı da görülmüş olacaktır. Birinci dereceden kullanılan kaynaklar, Avusturya gazeteleridir. Tezin iskeleti düzenlenirken, Osmanlı ile Avrupa devletleri arasındaki ilişkileri hazırlayan geçmiş bir temel olarak görülmüş ve giriş bu tarihin özetiyle yapılmıştır. Daha sonra dünya sergileri olgusu açıklanmaya çalışılmış ve 1873 Viyana Dünya Sergisi’ne gelinene kadar kat edilen yol özetlenmiş, bu sergiden sonraki ilerlemelere ve değişimlere de kısaca değinilmiştir. Viyana Dünya Sergisi kendine ait bir bölümde incelenirken, serginin önemli noktalarının ve “Şark” başlığı altında sergide yer alan ülkelerin üzerinde durulmuştur. Osmanlı’nın sergiye katılımı ise tezin asıl konusu olarak son bölümde detaylı olarak incelenir. Sonuç bölümünde, gazetelerin araştırılmasıyla edinilen bilgiler toparlanmış ve bunların ışığında Osmanlı Devleti’nin kendi imajını yaratma çabasının başarılı yada başarısız sonucu anlaşılmaya çalışılmıştır.
The aim of this study is to create an image of the Ottoman Participation at the Vienna Exposition in 1873 by using that period’s daily press. In 19. Century, Ottoman Empire was in a vulnerable position. His power was diminishing, which makes it even more interesting to understand his try to create a new image in Europe’s eye. It also creates a strong connection with present day. By using the European, Austrian Press in this research, not only the image he created can be judged, but also how it was received by Austrians. The outline of the thesis starts with the history of European and Ottoman relations. The knowledge acquired from this introduction is seen as a foundation. Secondly, the world exhibitions, their characteristics, extent and aims are explained. Vienna Exhibition, as the stage of the events researched in this thesis is explained in a chapter of its own. This chapter contains the important points of the exhibition and the participation of the countries grouped under the name of “Orient”. Ottoman Empire’s participation in the exhibition is explained in the next chapter in detail. In conclusion, the information collected from the newspapers is summed and with this knowledge, the success or the failure of Ottoman Empire’s newly created image explained.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
19. yy. Osmanlı Mimarlığı, Dünya Sergileri, 19. Century Ottoman Architecture, World Exhibitions
Alıntı