Şanlıurfa tünelleri çıkışındaki enerji kırıcı havuza gelen hidrodinamik kuvvetlerin belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1993
Yazarlar
Hatipoğlu, Figen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada farklı işletme koşullarında enerji kırıcı havuz tabanına gelen hidrodinamik etkiler incelenmiştir, îlk olarak hidrodinamik kuvvetlerin tanımı ya pılmış ve özelliklerinden bahsedilmiştir. ikinci bölümde yapının stabilite analizinde hidrodinamik kuvvetin orta lama bileşenine oranla daha büyük önem taşıyan çalkantı bileşenini oluşturan kaynaklar sıralanıp, ayrıntılı olarak incelenmiştir. Daha sonra enerji kırıcı havuzun yapı elemanları üzerine gelen hidrodinamik etkilerin belirlenmesinde izlenen yollar ile bu etkilerin modellenmesi üze rinde durulmuştur. Son bölümde ise konuyla ilgili olarak Î.T.U. İnşaat Fakültesi Hidrolik Laboratuvarında yapılmış olan Şanlıurfa Tünelleri Çıkış Yapılarına ait model de neyleri sunulmuş ve sonuçları yorumlanmıştır.
In this study, hydrodynamic forces induced by the time dependent changes of velocity, pressure and shear stress on the stilling basin are examined considering different operation conditions. Firstly, the hydrodynamic forces are described and their characteristics are mentioned. In the second chap ter, the components forming the hydrodynamic forces and excitation mechanism causing the fluctuating components are given. In general, hydrodynamic forces are subdived- ed into a time averaged mean part and a fluctuating part. This can be expressed as FCt)=F+FCt> The mean force, F, can be defined as F = lim - T- ? oo I FCOdt A convenient measure of the fluctuating components as the root-mean-square value can be expressed for the fluctuating force, F, as -/ = lim T-* oo 1 T z Ct)dt -, 1/2
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993
Anahtar kelimeler
Enerji kırma havuzu, Hidrodinamik kuvvetler, Su mühendisliği, Şanlıurfa tünelleri, Energy stilling basin, Hydrodynamic forces, Water engineering, Şanlıurfa tunnels
Alıntı