Islaklık Hissi Oluşturmayan Su Buharı Emebilen Liflerin Özelliklerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-06-17
Yazarlar
Eskin, Burcu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma kapsamında higroskopik olan lifin içine açılan kanal içine süper emici polimer yerleştirerek elde edilen lifin su buharı emme özellikleri test edilmiştir. Çalışma iki başlık altında yürütülmüştür. Çalışmanın birinci kısmında %100 polipropilen lifi higroskopik lif olarak tercih edilmiştir. Elde edilen liften sırasıyla iplik ve kumaş üretilmiştir. Üretilen kumaşlar satra nem alma testi, tekrarlı satra nem alma testi, bekletme testi, kuruma testi, ıslaklık hissi testine tabi tutulmuşlardır. Ayrıca temizleme işlemlerinin su buharı emme özelliğine etkisinin incelenmesi için kumaşlar yıkama, kuru temizleme ve airwash işlemlerinin ardından satra nem alma testine tabi tutulmuşlardır. Çalışmanın ikinci kısmında ise higroskopik lif olarak polipropilen lifleri ile maleik anhidritle takviye edilmiş polipropilen liflerinin karışımları kullanılmıştır. Çalışmanın birinci kısmındaki numunelerin yıkama ile temizlemeye uygun olmaması özelliğini değiştirmek için yapılan bu çalışmada, %20,%50,%80 MAPP içeren numunelere 5 tekrarlı yıkama uygulanarak, bunların yıkamadan sonra su buharı emme özellikleri incelenmiştir.
In this study, super absorbent polymer is placed into the cavity of hygroscopic fiber and water vapor absorbency of the filament is investigated. The study contains two different topics. In the first part, %100 polypropylene filament has been used as the hygroscopic filament. Yarn and then fabric have been produced by this filament. Several tests such as water vapor absorbency, repetitive water vapor absorbency, water absorbency after storage, feeling of dryness and drying has applied to the fabrics. Also to see the effect of cleaning process, fabrics are washed, dry cleaned and air washed separately and after each water vapor absorbency test have done. In the second part of the study, polypropylene and maleic anhydride grafted polypropylene have been blended in different ratios to obtain filament. In the first part of this study, the fabrics cannot be cleaned with washing so this part of the study is done to eliminate this disadvantage. The filaments contain %20, %50, %80 MAHPP have been washed for 5 times and then the water vapor absorbency of the filaments has been investigated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
su emme, polipropilen, maleik anhidrit, süper emici polimer, water vapor absorbency, polypropylene, maleic anhydride, super absorbent polymer
Alıntı