Yeni Üretim Teknikleri, Uluslararasılaşma Stratejileri Ve Azgelişmiş Ülkeler: Türk Elektronik Sektörü Örneği

dc.contributor.advisor Yentürk, Nurhan tr_TR
dc.contributor.author Tanyılmaz, Kurtar tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Business Engineering en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-21T10:09:04Z
dc.date.available 2015-12-21T10:09:04Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada dünya ekonomisinde yaşanan krizden hareketle, bu krizi açıklayan ve krizden çıkışın ve yeniden yapılanma çabalarının olası yollarını araştıran çeşitli kuramsal yaklaşımlar karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve üretim süreçlerinde yeniden yapılanmanın uluslararası işbölümüne etkileri, yeni üretim tekniklerinin AGÜ’e uyarlanması çabaları Türkiye örneğinden hareketle açıklanmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular, yeniden yapılanma içinde olan uluslararası firmaların ucuz ve nitelikli işgücü ile genişleyen pazarlara coğrafi açıdan yakınlık arzeden Türkiye gibi bazı elverişli AGÜ’e yükledikleri işlevin değişmesiyle birlikte yeni üretim tekniklerinin uyarlanmasına yönelik bir takım çabaların olduğuna işaret etmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study different theoretical approaches in connection with the crisis and restructuring are evaluated and their similarities and difeerences are handled critically. New technical and organizational developments in production process according to the restructuring efforts of international firms are explained with their effects on international division of labour. The transplantation efforts of this developments are tested for their relevance in facilities in less developed countries and their consequences ocurring with their role given to them in the international division of labour. It seems that wage differentials and proximity to emerging markets together with the availability of qualified manpower, are acquiring growing importance. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11872
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kriz tr_TR
dc.subject üretimde yeniden yapılanma tr_TR
dc.subject Teknoloji Transferi tr_TR
dc.subject Crisis en_US
dc.subject restructuring in production en_US
dc.subject technology transfer in LCDs en_US
dc.title Yeni Üretim Teknikleri, Uluslararasılaşma Stratejileri Ve Azgelişmiş Ülkeler: Türk Elektronik Sektörü Örneği tr_TR
dc.title.alternative New Production Techniques, Internationalization Strategies And Less Developed Countries: The Case Of Turkish Electronics Industry en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
14.pdf
Boyut:
13.25 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama