Türkiye İnşaat Projelerinde Yüklenici Ve Mal Sahibi Arasında Meydana Gelen Çatışmaların Nedenleri Ve Çatışma Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Göçmen, Sermin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışma alanının çatışma ve çatışma yönetimi olarak belirlendiği bu tezde, sürekli değişen ve gelişen koşullarda, inşaat organizasyonlarında sorguya sebep olan ve canlılığın sürdürülebilirliliğini sağlayan çatışmanın oluşum kaynaklarının saptanmasının, etkili yönetim sürecindeki ilk ve en önemli aşama olduğu kabul edilmiştir. Bu kabul ile beraber, “Türkiye inşaat sektöründe mal sahibi ve yüklenici firmalar arasında doğabilecek çatışma nedenleri ve çatışma yönetim sürecinde başarı faktörleri nelerdir?” sorusu genel araştırma sorusu olarak belirlenmiştir. Çalışmada bu genel soruya kaynaklık eden ve her bölümde ele alınan özel soruların cevaplarını aramak üzere literatür araştırması ve alan araştırması olmak üzere iki yöntem kullanılmıştır. Araştırmada yurtiçi inşaat projelerinde en sık meydana gelen çatışma nedeninin sözleşme özellikleri ve ikinci sıklık düzeyine sahip olarak da, sürece katılımcı kişilerin kalite ve yeterlilik düzeyinin olduğu ortaya çıkmıştır. Uyuşmazlık giderim yaklaşımlarından yargıya alternatif olan ve bağlayıcı olmayan yöntemlerim yüklenicilerin tercih etmediği ortaya çıkan diğer bir sonuçtur.
In this thesis which of the research area is established as conflict and conflict management, the first step of effective conflict management process which is the reason of interrogation and which provides sustainable vitality in the continuous changing and developing conditions of construction, is approved. With this approval, the question of “What are the reasons of the conflicts between the owner and the contractor and the success factors of the conflict management process in the Turkish Construction Industry?” is determined as the general question. In the research two different methods are used such as research and survey method to find the answers of specific questions considered in each chapter to support the general question. The study shows that the construction contract characteristics is the most frequent conflict reason and second most frequent conflict reason is the quality and the sufficiency of the participants of the construction project procurement process between the owner and the contractor for Turkish construction projects. The study also shows that the non binding alternative dispute resolution methods are not preferred instead of litigation by Turkish contractors.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Çatışma, Uyuşmazlık, Çatışma Yönetimi, Türkiye İnşaat Projeleri, İçtihatlı İnşaat Hukuku, Conflict, Dispute, Conflict Management, Turkish Construction Projects, Case law
Alıntı