Elastik Zemine Oturan Daire Eksenli Kirişler İçin Taşıma Matrisi Ve Uygulamalar

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-01-04
Yazarlar
Bilgin, Erdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı elastik bir zemin üzerine oturan daire eksenli yayılı yüklü (bir ucu ankastre diğeri sabit mesnet) çubuk için kesit tesirlerini başlangıç değerleri metodunu kullanılarak elde etmektir (Taşıma Matrisini elde ederek bulmaktır). Bu çalışmada, Winkler Elastik Zemin Hipotezi kullanılmıştır. Yani zemin onu oluşturan birçok yaydan meydana gelmiştir. Öncelikle elastik zemine oturan daire eksenli çubuk için taşıma matrisi elde edilirken Picard Açılımı ve Matrisant İntegral Serisi kullanılmıştır. Sonuç olarak yaklaşık kesit tesirleri elde edilmiş ve grafikleri çizilmiştir.
In this study we try to find out a section effects for a circular bar on a Elastic Soil with using Carry-Over Matrix Method. In this study, circular and loaded perpendicular plane bar on settlement which is Winkler Elastic Soil, simulated by linear spring. Matrisant integral series is used to determine Carry-Over Matrix. As a result approximate section effects and graphics are obtained and plotted.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Elastik zemin, Kiriş, Taşıma matrisi, Elastic Soil, Beam, Carry-over Matrix
Alıntı