Elastik Yatak Üzerine Yerleştirilmiş Eğri Mikro Kirişin 2:1 İç Rezonansları

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Sarı, Gözde
Pakdemirli, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, ideal olmayan sınır şartlarına sahip hafif eğrilikli rezonans mikro kirişin dinamik davranışı araştırılmıştır. Eğri mikro kirişin uçları basit basit mesnetlenmiştir ve kiriş nonlineer elastik yatak üzerine yerleştirilmiştir. Küçük AC yükünden dolayı eğri mikro kirişin zorlamalı titreşim tepkisi çok ölçekli metodun (perturbasyon metodu) direk uygulanması ile analitik olarak elde edilmiştir. Titreşimin iki modu arasında 2:1 iç rezonansları çalışılmıştır. Genlik ve faz denklemleri elde edilmiştir. Düzgün rejim çözümleri ve çözümlerin kararlılığı tartışılmış ve genlik-faz modülasyon denklemlerinin bifürkasyon analizi sunulmuştur. İdeal olmayan sınır şartlarının sistemin titreşimine etkileri araştırılmıştır.
In this study, the dynamic behaviour of a slightly curved resonant microbeam having non-ideal boundary conditions is investigated. The ends of the curved microbeam are on immovable simple supports and the microbeam is resting on a non-linear elastic foundation. The forced vibration response of curved microbeam due to the small AC load is obtained analytically by means of direct application of the method of multiple scales (a perturbation method). Two-to-one internal resonances between any two modes of vibration are studied. Amplitude and phase modulation equations are obtained. Steady state solutions and stability are discussed, and a bifurcation analysis of the amplitude and phase modulation equations are presented. The effects of the non ideal boundary conditions on the vibrations of the microbeam are examined.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
Anahtar kelimeler
Alıntı