Yüksek Performans Poliüretan Kaplama Malzemelerinin Hazırlanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-17
Yazarlar
Hayırlıoğlu, Arzu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada bloklanmış izosiyanat içeren poliüretan kaplama malzemesinin fiziksel, termal, mekanik ve elektriksel özelilerinin geliştirilmesi için çeşitli maddeler ile modifikasyonu incelenmiştir. Bu amaçla poliüretan kaplama malzemesi belirli oranlarda florlu ve modifiye polisiloksanlı maddeler ile karıştırılarak cam ve bakır tel üzerinde farklı yüksek sıcaklıklar ile kürlenme sağlanmıştır. Cam numunelerin temas açısı, FT-IR karazkterizasyonu ve termal analizleri yapılmıştır. Ayrıca bakır tel üzerindeki kaplamaların termal, mekanik ve elektriksel özellikleri incelenmiştir ve yüzey özelliklerinin belirlenebilmesi için SEM görüntüleri çekilmiştir. Polisiloksan ve florlu maddeler ile modifiye edilen bu kaplamaların temas açılarında belirli oranlarda artış gözlenmiş, özellikle polisiloksanlı kaplamaların termal dayanımlarının yükseldiği görülmüştür. Mekaniksel ve elektriksel özelliklerde her madde için limit değerlerine uygunluk gözlense dahi özellikle polisiloksanlı numunelerin yüzey özelliklerinin bakır tel kaplama endüstrisi için istenen düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
In this study, improving physical, thermal, mechanical and electrical properties of polyurethane coating materials including blocked isocyanate by modifications with different materials have been investigated. In this purpose, polyurethane coating materials have been modified by polysiloxane and fluorinated chemicals and applied on glass and wire surfaces, and thermal curing have been observed. Contact angle measurements, FT-IR characterization and thermal analysis of samples on glass surface have been investigated. Furthermore, thermal, mechanical and electrical properties of wire enamels have been analysed and in order to obtain surface properties SEM images have been observed. Increasing in contact angle results and thermal stabilities of polysiloxane modified coating materials and fluorinated coating materials have been found. Although, all material’s mechanical and electrical test results have been suitable to limit values, especially, samples coated with polysiloxane modified polyurethane have been showed desired properties for wire enameling industry.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Bloklanmış İzosiyanatlar, Yüksek performans, Florlanmış poliüretanlar, Polisiloksan modifiye poliüretanlar, Blocked isocyanates, High performance, Fluorinated polyurethanes, Polysiloxane modified polyurethanes
Alıntı