Alışveriş Merkezleri Kullanımını Ve Kullanım Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler.

dc.contributor.advisor Dökmeci, Vedia tr_TR
dc.contributor.author Önalan, Esra tr_TR
dc.contributor.department Gayrimenkul Geliştirme tr_TR
dc.contributor.department Real Estate Development en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-14T14:08:02Z
dc.date.available 2015-05-14T14:08:02Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Eğitim seviyesinin artması ve halkın yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflemesi, tüketim alışkanlıklarının değişmesine yol açmıştır. Bu durum modern tüketim ihtiyaçlarına cevap verecek ticari merkezlere olan talebi artırmıştır. Ancak ekonominin yeni bir büyüme sürecine girmesi ile artan ticaret hacmi, milli gelir, şehirleşme oranı ile birlikte, yeni ticaret merkezlerine olan ihtiyacı artırmıştır. 1980 sonrasında uygulanan neoliberal politikaların sonuçlarının ve yabancı sermaye yatırımlarının serbestleştirilmesinin yansımaları ancak 1990 larda görülmeye başlamış ve 1988 yılında açılan Galleria alışveriş merkezinin ardından 15 yıllık süre içinde, başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve diğer illerimizde alışveriş merkezleri yapımı yükseliş sürecine girilmiştir. Bu çalışma, alışveriş merkezleri kullanımını ve kullanım yoğunluğunu etkileyen faktörlerin incelenmesini amaçlamaktadır. Bu çalışma aynı zamanda, yeni alışveriş merkezleri yer seçimi ve pazar alanlarının incelenmesini de amaçlamaktadır. Bu amaçla, çalışma kapsamında alışverişin kavramının tarihsel gelişimi incelenmiş, alışveriş merkezleri yer seçiminde kullanılan mekansal ilişki modelleri açıklanmıştır. Bu çalışmada; 1996 ve 2003 yılında Galleria ve Akmerkez Alışveriş Merkezi’nde kullanıcılar ile yapılan anket çalışmaları sonucunda kullanıcıların kişisel özellikleri, alışveriş merkezlerine geliş amaçları incelenmiştir. Yılllara ve merkezlere göre kişisel özelliklerin ve amaçların ne yönde değiştiği sorgulanmıştır. Bu çalışma kapsamında; alışveriş merkezlerini kullanan kullanıcıların özelliklerini incelemek sureti ile alışverişi etkileyen faktörler (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim, meslek, uzaklık, sıklık, tercih, amaç, geliş süresi, kalış süresi, araç) katlı regresyon yöntemi kullanılarak incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Rising of education level and aiming of public to increase the living standards caused changing of consumption habits. This situation enhanced demand of trade centers that satisfies modern consumption requirements. Reflections of both neoliberal politics carried out after 1980’s and foreign capital investment unconstrainedness appeared at 1990’s, and after opening of Galleria shopping center, that is 1988, in the 15 years period, construction of shopping centers exploded in Ankara, İzmir, Adana, Bursa and other cities and especially in İstanbul. This study aims investigation of effecting factors for using density of the shopping centers. The other aim of this study investigation of place selection and market areas of new shopping centers. This study explains, historical evaluation of shopping concept are examined, spatial interaction models which are used in shopping center site selection. In the study; to examine the personal characteristics and purposes of coming to shopping center of customers, results of questionnaire carried out in Galleria and Akmerkez shopping centers in 1996 and 2003 represented. The results cross-examined to learn how changes the personal characteristics and purposes. This examination used as database, variations due to place selection for both two years and two centers again multiple regression models and study ends with results and conclusion. In this study, factors effecting the shopping (age, sexuality, marrital status, education, profession, distance, frequency, preference, purpose, time to arrive, time to stay, vehicle) investigated with multiple regression model by examining the characteristics of shopping center customers. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1563
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Alışveriş merkezi tr_TR
dc.subject katlı regresyon tr_TR
dc.subject kullanıcı tr_TR
dc.subject yer seçimi tr_TR
dc.subject mekansal ilişki modelleri tr_TR
dc.subject Shopping center en_US
dc.subject multiple regression en_US
dc.subject customer en_US
dc.subject site selection en_US
dc.subject spatial interaction models en_US
dc.title Alışveriş Merkezleri Kullanımını Ve Kullanım Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler. tr_TR
dc.title.alternative Factors Effecting The Shopping Center Usage And Frequency. en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2287.pdf
Boyut:
2.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama