Kalitenin Ekonomik Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
1996
Yazarlar
Ergincan, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
En özlü ve kabullenilmiş ifadesiyle "istenilen özelliklere uygunluk" olarak tanımlanan kalite konusunda özellikle son 40 yıl içerisinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Nihai ürünler üzerinde yapılan "rutin muayeneler" olarak tanımlanan kalite kontrol kavramı'da kalitenin "üretim süreci içerisinde yaratılabileceği" ortaya çıkınca kontrol'den yönetime doğru bir süreç başlamıştır. Yeni şekli ile kalite kontrolü üretim sistemlerinin entegre bir parçası olarak " kalitesiz üretimi önlemek" görevini yerine getirmektedir. Günümüz koşullarında endüstüriyel kuruluşlar bir daha geri alamayacakları bir gidere yol açması bakımından "kusurlu ürün imali" ne uzun süre dayanamazlar. Bu nedenle kalitesiz üretimi önlemek üzere yapılan çalışmalar günümüzde büyük önem kazanmaktadır. Bütün yönetim tanımlarının, istisnasız hepsinde "belirlenmiş amaçlar" ibaresi yer alır. Günümüzün çağdaş yönetim anlayışında, amaçların tümünde "Kalite", "Kalitenin sağlanması" büyük önem taşımaktadır. İşte çağdaş bir yönetim anlayışı olan Toplam Kalite Yönetimin'de hem süreç, hem de beşeri unsurların temel misyonu değişimi yönetebilmek ve "kalite" ye ulaşmaktır. Diğer bir ifade ile "müşteri tarafından tanımlanan ve müşteri beklentilerini herşeyin üstünde tutan kalite anlayışını tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde oluşturulan bir"yönetim biçimi" olarak tanımlanan Toplam Kalite Yönetimi Dinamik pazarlarda yıkıcı rekabetin karşısında ayakta kalabilmenin tek yolu olarak görülmektedir.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1996
Anahtar kelimeler
Ekonomik analiz; Kalite maliyeti, Ekonomik analiz = Economic analysis ; Kalite maliyeti = Quality cost
Alıntı