Kolza Küspesi Kömürü Eldesi Ve Tanımlanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çulcuoğlu, Esin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Kolza küspesinin biyokütle kaynağı özellikleri belirlenmiş, kolza küspesinin pirolizi gerçekleştirilmiş ve elde edilen katı yakıt tanımlanmıştır. Kolza küspesi piroliz deneyleri statik atmosferde, sabit yataklı bir reaktörde 450, 550, 650, 750 ve 850 C piroliz sıcaklıklarında 15 C/ dakika ve 25 C/ dakika ısıtma hızlarında gerçekleştirilmiştir.En yüksek kolza küspesi verimine 450 C piroliz sıcaklığında ve 15 C/ dakika ısıtma hızında ulaşılmıştır. Bu koşullarda elde edilen kolza küspesi kömürü tanımlanmış ve biyoyakıt adayı olarak sunulmuştur.
Properties of the rapeseed cake as a biomass source, pyrolisis of the solid fuel have been investigated. Pyrolysis of rapeseed cake was performed within a fixed-bed reactor under the conditions of static atmosphere, varying temperatures of 450, 550, 650, 750 and 850 C and at heating rates of 15 C / min and 25 C/ min. The maximum rapeseed cake char yield was observed to be evolving at 450 C pyrolysis temperature and at a heating rate of 15 C/ dakika. The various characteristics of char obtained under this conditions were identified and presented as a biofuel candidate.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Biyokütle, kolza küspesi, odun kömürü, char, karbonizasyon, piroliz, Biomass, rapeseed cake, charcoal, char, carbonization, pyrolysis
Alıntı