Zemin İncelemelerinde Standart Penetrasyon Ve Koni Penetrasyon Deneyleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-02-21
Yazarlar
Özçelik, Kamil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, zemin inceleme programlarında sıkça tercih edilen arazi deneylerinden Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) ve Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) konu alınmıştır. Standart Penetrasyon Deneyi ile elde edilen zemin penetrasyon direnci SPT-N ve Koni Penetrasyon Deneyi ile elde edilen koni uç ve koni sürtünme direnci değerleri ile laboratuvar deneyleri ile elde edilen zeminlerin çeşitli özellikleri arasında geçmişte önerilen ilişkiler incelenmiştir. Ayrıca, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen SPT, CPT ve laboratuvar deney sonuçları kullanılarak arazide ölçülen SPT-N darbe sayısı, koni uç ve koni sürtünme direnci ile başta drenajsız kayma mukavemeti olmak üzere plastisite indisi, tabii su muhtevası, likidite indisi ve ön konsolidasyon basıncı gibi zeminlerin çeşitli özellikleri arasında ifadeler elde edilmiştir.
This thesis covers Standard Penetration Test (SPT) and Cone Penetration Test (CPT) which are widely used in soil investigation schedules. The proposed relationships between SPT-N blow number, cone penetration test point resistance, sleeve friction values and various properties of soils are researched. Also, by using SPT, CPT and laboratory test results obtained from different part of Turkey, the relationships are analysed between SPT-N blow number, cone penetration test point resistance, sleeve friction values and various soil properties obtained from laboratory tests such as; undrained shear strength, plasticity index, natural water content, liquidity index and preconsolidation pressure. Obtained graphs and suggested relationships are given within the scope of this thesis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
SPT, CPT, drenajsız kayma mukavemeti, SPT, CPT, undrained shear strength
Alıntı