Filo Ataması Problemi Ve Karmaşık Tamsayı Programlama İle Eniyileme Yöntemleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-25
Yazarlar
Akay, Doğan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışmada öncelikle filo ataması problemi için önerilen iki model ve bu modellerin çözümünde kullanılan karmaşık tamsayı programlama ve karmaşık tamsayı programlama çözüm teknikleri açıklanmıştır. Teknikler için verilen örnekler el ile çözülüp, yazılan kodlar ile karşılaştırılmış, bu sayede kodun güvenilirliği teyit edilmiştir. Filo ataması probleminin ayrıntılı olarak açıklanabilmesi için bir örnek model kullanılmıştır. Örnek model için filo ataması probleminin en başı olan maliyet analizinden, filo tiplerinin önceden belirlenmiş uçuşlara atanmasına kadar olan tüm konular ayrıntılı olarak incelenmiş, böylelikle ileride bu konu üzerinde çalışacaklar için önemli bir kaynak oluşturulmuştur. Filo ataması probleminin modellenmesinde kullanılan karmaşık tamsayılı programlama tekniğinin çözümü için dört adet teknik kodlanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bu yöntemler sırasıyla yorucu numaralama, dal ve sınır algoritması, Gomory kesme düzlemi yöntemi ve genetik algoritmadır. Çalışma aynı zamanda filo atamasından sonraki aşama olan uçak atama problemi için bir ön çalışma mahiyetindedir. Çünkü filo ataması probleminin çözüm kalitesi, uçak atama probleminin başarısı için önemli bir parametredir.
In this study the first aim is to explain the fleet assignment problem and the two different and major models from the literature. Second, the mathematical model, mixed integer programming, which is commonly used to model the fleet assignment is explained in detail. The techniques which are used for mixed integer programming are examined and coded and some developments are made upon them. The techniques are used in solution to some small problems and the results are compared to the results of the codes outcome. By this, the verification of the code is done. To examine fleet assignment problem in detail, a sample model is used. For this sample model, fleet assignment problem is examined throughly, from the cost analysis, to the assignment of the fleet types, so this study is a great source for the subsequent researchers on this subject. The mixed integer programming, which is used in modelling the fleet assignment problem, is solved with four solution techniques. These techniques are, in order, exhaustive enumeration, branch and bound, Gomory cuts, and genetic algorithms.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Optimizasyon, Karmaşık Tamsayı Programlama, Havayolu İşletmeciliği, Optimization, Mixed Integer Programming, Airline Companies
Alıntı