Türkiye Endüstriyel Tasarım Yazını Üzerine Bir İnceleme: 1971–2009 Arası Akademik Çalışmaların Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-06
Yazarlar
Karaer, Fatma Cizreloğlu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu araştırmanın amacı, Türkiye endüstriyel tasarım yazınına dair güncel bir kaynakça oluşturmak, konularına, yayın yıllarına göre dağılımlarına, hangi yıllarda hangi konular üzerinde çalışıldığına göre bu kaynakçayı sınıflandırmak ve durum değerlendirmesi yapmaktır. Araştırmanın hedefi, yapılacak olan ampirik çalışmayla, Türkiye endüstriyel tasarım yazınına dair bir yön haritası oluşturabilmektir. Bu araştırmada, ‘endüstriyel tasarım yazını’ Türkiye’de yapılan akademik çalışmalar (Türkiye kaynaklı, en az bir yazarı Türk) ölçeğinde incelenecektir. Akademik çalışmalar; lisansüstü tezleri, ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongre bildirilerini, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitapları kapsamaktadır. Kaynakçanın başlangıç noktası olarak, Türkiye’de endüstriyel tasarım eğitiminin başladığı sene olan 1971 referans alınmıştır; bitiş noktası, 2009 yılı sonudur.
This research purposes to constitute an actual bibliography of Turkish Industrial Design literature, to classify this bibliography according to the subjects, its annual distribution, on which subjects were studied in which years and to evaluate the situation. The aim of the research is to create a direction map in respect of Turkish Industrial Design literature by using the results of the empirical study. In this research, “Industrial Design Literature” will be examined on the scale of academic studies that were made in Turkey (of Turkish origin, at least one of the writers is Turkish). Academic studies include graduate theses, national or international symposium and congress papers, articles published in national or international peer-reviewed journals and books. The bibliography starts from 1971, with reference to the year when the industrial design education starts in Turkey, and the endpoint is the end of 2009.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Endüstriyel tasarım, Türkiye endüstriyel tasarım yazını, Akademik çalışmalar, Lisansüstü eğitim, Industrial design, Turkish industrial design literature, academic studies, graduate education
Alıntı