İstanbul Boğazı'nın Batısındaki Kretase Volkanitlerinin Malzeme Özellikleri Ve Yapı Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-02-16
Yazarlar
Akgür, Berna
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
İnceleme alanı İstanbul Boğazı'nın batısında, Sarıyer ilçesinin kuzeyinde yer almaktadır. Bölgede geniş alanlarda görülen volkanik kayaçların malzeme özelliklerinin belirlenmesi ve yapı malzemesi olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu kapsamda Kuzey Marmara Otoyolu'nun Garipçe kesiminde açılacak otoyol yarmasının bulunduğu bölgede, yarmadan elde edilecek volkanik malzemenin kullanım olanakları da irdelenmiştir. Araziden elde edilen örnekler laboratuvar ortamında deneye tabi tutulmuş ve böylece otoyol kazılarından çıkacak malzeme miktarı ve nitelikleri ortaya konularak, bölgedeki volkanik kayacın yapı ve tahkimat taşı olarak kullanım olanakları incelenmiştir.  Tüm koşular değerlendirildiğinde andezit kayacının iç mekan kaplama taşı, restorasyon malzemesi ve dolgu malzemesi olarak kullanılabilirliği belirlenmiştir.
The study area is located north of Sarıyer district and west of the Bosphorus. The main scope of this study is to investigate the material properties and usability of the volcanic rocks between Rumeli Kavağı and Kilyos at the northern region of Garipçe. Samples obtained from investigated area has been tested in the laboratory for determination of the quality of the material in this region. The core specimens obtained from site investigation boreholes on the route of the Northern Marmara Motorway were used in experimental studies. It is also focused to take out the possibilities to use the rock materials of motorway excavations in this region.   According to the results, the availability of andesite rock as facing stone at indoor, restoration materials and filling material was determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Volkanik Kayaç, Malzeme, Volcanic Rock, Malzeme
Alıntı