Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Kriterleri Çerçevesinde Geleneksel Ve Çağdaş Şehirlerde (eko-şehirler) Kamusal Mekanların Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-04-13
Yazarlar
Ayık, Cem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Sürdürülerbilirlik son yılların en çok üzerinde durulan konusudur. Kıt kaynakların kullanımı ve verimli yönetimi üzerine sosyo-ekonomik, politik dallarda yeni araştırmalar yapılmaktadır. Ürün üretiminde ve seçimindeki bu gelişim mimari ölçekte gerek malzeme seçiminde ve kullanımında gerekse tasarımda çevresel verilerin artık daha çok göz önüne alınmasından dolayı mimaride farklı bir sürecin başladığını vurgulamaktadır. Son dönem mimari projeler Solar Kent, Eko-Şehir, Pasif Ev gibi isimler altında yeni konseptlerle kullanıcılara sunulmaya çalışılıyor. Her ne kadar burada kent terimi geçmiş olsa da aslında bütüncül ve sürdürülebilir bir anlayıştan ziyade alınan kararlar ve uygulamalar yapı ölçeğinde kalmaktadır. Kamusal mekanlar ise bu durumdan en çok etkilenen mekanlar olmaktadır. Sadece kentte değil kırsal alanda da yaşayanları etkileyen yeni bir süreç ve yeni kamusal alan ve kamusal mekan anlayışları ve konut dışında gelişen günlük hayatta farklı sosyal ilişkilerin yaşanacağı yeni bir dönem başlamaktadır.
Sustainability is the most popular subject of recent years. Usage of insufficient resources and management of them form a view of social economic and political branches, huge heap of investigation and innovation have been on search. Due to this new material choice new production methods and management in architecture and new architectural design, it is emphasized new era started for architecture. Recent projects serves under names of Solar City, Eco city and Passive House to the consumers. Nevertheless it is mentioned here as city, an exact comprehensive urban design and plan can not be seen. All achievement has a break after building scale. Public realms are the most affected places of this situation. Not only in the city also in the rural area, it has new formations and new social relations in daily life with this new era. The main aim of the this thesis is exploring the public space notion and development of public space from antique era till today and a foresee to the future. This thesis consist of European cities public space research and new forms it in ecocities to understand how public space was formed and is formed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
kamusal alan, çağdaş kent, eko-şehir, yeni kentsel tasarımlar, paylaşım, kıt kaynaklar, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, public realm, contemporary city, eco city, new urban designs, sharing, insufficient resources, sustainability, livability
Alıntı