Nesnelerin Interneti Konseptinin Benimsenmesini Etkileyen Faktörler: Model Önerisi Ve Testi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Güleren, Muhammet Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Teknolojinin her geçen gün yeni bir gelişme ile bireylerin hayatını etkilediği bu günlerde nesnelerin interneti kavramı bu gelişmelere yeni bir basamak olmayı vaat eden konseptlerden biri olarak yer almaya başlamıştır. Gartner (2017) raporundan da görülebileceği üzere, bu alan önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir ivmelenme kazanarak global ekonomide söz sahibi alanlardan biri olacaktır. Davis'in (1989) ortaya attığı teknoloji benimseme modelinde (TAM) bireylerin bir teknolojiyi benimseyerek kullanıma başlaması için gereken faktörler incelenmiştir. Bu model akademik dünyada pek çok alan için yeniden düzenlenmiş, çeşitli şekillerde varyasyonları türetilmiştir. Nesnelerin interneti benimsemesi için yapılan çalışmalarda, bu alandaki ürün ve servislerin bireylerin hayatına girmesini etkileyen faktörler incelenmiş ve çeşitli modeller ortaya atılmıştır. Bu çalışma teknoloji benimseme modelinin nesnelerin interneti alanındaki yansımalarını inceleyebilmek ve buradan çeşitli çıkarımlar yapabilmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada bireylerin nesnelerin interneti çözümlerini benimseme seviyeleri incelenmiş, bu doğrultuda adaptasyon seviyelerine göre gruplama yapılarak çeşitli içgörülere ulaşılmıştır. Bu içgörülerin en önemlileri, 26-35 yaş grubu ve 4500 TL hane geliri üzerindeki bireylerin adaptasyon seviyelerinin yüksek olması, 18-25 yaş grubunun adaptasyon seviyesinin düşük olması ve cep telefonu kullanım yılı yüksek bireylerin adaptasyon seviyelerinin yüksek olmasıdır.
Technology has been influencing the lives of individuals with a new development day by day, the concept of internet of things has begun to take place as a promising concept to be a new step in these developments. As can be seen from the Gartner (2017) report, this area will be one of the most promising areas in the global economy, gaining momentum in the next few years. In the technology acceptance model (TAM) that Davis (1989) put forward, the factors needed to start using a technology by individuals are examined. This model has been rearranged for many fields in the academic world, and variations in various forms have been derived. Factors affecting the entry of the products and services in this area to the lives of the individuals were investigated and various models were put forward. This study was conducted in order to be able to examine the reflection of the technology acceptance model in the internet of things domain and to make various inferences there. In the study, the levels of adoption of the internet of things solutions of individuals' were examined and grouped according to the adaptation levels in this direction and reached to various insights. The most important of these insights is that the adaptation levels of the individuals in the 26-35 age group and the household income more than 4500 TL are high, the adaptation level of the 18-25 age group is low and the adaptation levels of the long-time mobile phone user are high.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2017
Anahtar kelimeler
İletişim Bilimleri, İşletme, Nesne, Teknoloji, Teknoloji adaptasyonu, Teknoloji kullanımı, Teknolojinin Kabulü Modeli, Uyum, Communication Sciences, Business Administration, Object, Technology, Technical adoption, Technology utilization, Technology Acceptance Model, Adjustment, Internet, İnternet
Alıntı