Öngerilmeli Şerit-plağın Eğilmesi Durumunda İçerdiği Dairesel Dolgular Arasindaki Karşılıklı Etki

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Yahnioğlu, Nazmiye
Babuşcu Yeşil, Ülkü
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, basit mesnetli dairesel iki dolgu içeren şerit-plağın öngerilmesinin, bu şeritplağın eğilmesi durumunda dolgular civarında oluşan gerilme yığılmasına etkisi sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla incelenmiştir. Ele alınan uygun sınır değer problemlerinin matematiksel modeli, düzlem şekil değiştirme durumunda Lineerize Edilmiş Üç Boyutlu Elastisite Teorisi (TDLTE) çerçevesinde yapılmıştır. Şerit-plağın her bir bileşeninin malzemesi izotrop olarak seçilmiştir. Sayısal sonuçlar, grafikler ve tablolar şeklinde verilmiştir. Sayısal sonuçlardan, dairesel dolgular civarında oluşan gerilme dağılımının öngerilme ve dairesel dolgular arasındaki uzaklığa bağlı olarak önemli ölçüde değiştiği görülmektedir.
In this work the influence of the initial stretching of a simply-supported plate-strip containing two neighbouring circular inclusions on the stress concentration around the inclusions caused by the bending of the strip have been examined using the Finite Element Method. The mathematical formulation of the corresponding boundary-value problem is presented in the framework of the Three-Dimensional Linearized Theory of Elasticity (TDLTE) under a planestrain state. The material of the each components of plate-strip is selected as isotropic. The numerical results have been shown in diagrams and table. From the numerical results, it was observed that the stress distributions around the circular inclusions were changed significantly with initial stretching force and the distance between the holes.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Öngerilme, Dairesel dolgu, Gerilme yığılması, Sonlu elemanlar yöntemi, Initial stretching, Circular inclusion, Stress concentration, Finite element method
Alıntı