Kayısı Çekirdeği Katranı, Zifti Ve Sıcaklık Modifikasyonlarının Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Genceli, F. Elif
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kayısı çekirdeğinden su buharı pirolizi ile katran elde edilmiştir. Karbon malzeme üretmek için hammadde girdisi olarak kullanılması amaçlanan bu katranın içerdiği karbon miktarını yükseltmek; oksijen miktarını düşürmek için iki ayrı modifikasyon tekniği uygulanmıştır. Uygulanan ilk metotta, katran sülfürik asit ile muamele edilip zift elde edilmiş ve bu katrana sıcaklık modifikasyonları yapılmıştır. İkinci olarak da ağırlıkça %40 oranında katran, %60 oranında petrol ziftiyle sülfürik asit ilavesiyle karıştırılıp, ısı etkisi altında modifiye edilmiştir. Her iki ayrı yöntemle üretilen zift numunelerinin elementel analizleri, toplam kükürt, yumuşama noktaları tayinleri, FTIR, 1H NMR, 13C NMR Spektreskopik analizleri, fonksiyonel oksijen grupları tayin analizleri yapılıp karakterize edilmişlerdir.
In this study, apricot tar is produced by steam pyrolysis for being an alternative precursor for the production of carbon materials. But as its carbon content is very low whereas oxygen content is high, the tar is to be modified to be used for the desired purpose. Therefore the following modification techniques are applied to the tar. At first, tar is modified with sulphuric acid and some more heat modifications are applied; and secondly the 40% tar is mixed with 60% petroleum pitch and sulphuric acid is added on to this mixture. And then some more heat modifications are applied. All these pitches produced under different techniques are characterized with elemental analysis, total sulphur analysis, softening point determination, functional oxygen group analysis and FTIR, 1H NMR, 13C NMR spectroscopic analysis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Su buharı pirolizi, Kayısı çekirdeği katranı, Kayısı çekirdeği zifti, Sülfürik asit modifikasyonu, Sıcaklık modifikasyonu, Karakterizasyon, Steam pyrolysis, Apricot tar, Apricot pitch, Sulphuric acid modification, Heat modification, Characterization
Alıntı