Musluk Tasarımının Tarihsel Süreç İçinde İncelenmesi Ve Güncel Yansımaları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akkaya, Ayça Sibel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada musluk tasarımında geleneksel yaklaşımlar ve musluk tasarımının tarihsel süreç içinde gelişimi incelenmiştir. Günümüzde ve gelecekte yıkanma amaçlı musluklarda kullanıcı ihtiyaçları ve talepleri ile bu ihtiyaç ve taleplere geçmişin çizgilerinin katkıları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın alan-yayın taraması bölümünde elde edilen verilerde, tarihi gelişim içinde musluk tasarımı incelenip, bugünkü musluk tasarım ve teknolojileri anlatılmaktadır. Bu konu ile ilgili yayımlanmış kaynakların taranmasının yanı sıra, gerek tarihi mekânlarda (saraylarda), gerekse özel koleksiyonlarda (Elginkan Vakfı Tarihi Musluk Koleksiyonu) bulunan, geçmişten günümüze kadar korunabilmiş olan ürünler araştırılıp incelenmiştir. Bu çerçevede geçmişte kullanılmış olan ürün çeşitliliği ortaya konulmuştur. Anket çalışması ile mimar ve iç mimarların batarya seçimlerinde etkili olan kriterler, piyasadaki ürünlerin nitelikleri, piyasadaki ürün çeşitliliğinin ihtiyacı ne ölçüde karşılayabildiği ve geleneksel çizgilerin batarya tasarımlarına nasıl yön verebileceği araştırılmıştır. Alan-yayın taramasından elde edilen bilgiler, anket çalışmasında elde edilen verilerle test edilmiş ve batarya sektöründe pazarda bulunan ürünlerin yerel kültürün izlerini yansıtmadığını düşünülürken, geleneksel formların yorumlanarak modern tasarımlarda kullanılmasının talep edildiği ortaya konulmuştur.
In this study, traditional approaches in tap design and the development of tap design in course of history has been analyzed. The current and future user needs and demands of taps for bathing purposes and the contribution of the trends of the past to these needs and demands have been tried to be specified. By the data achieved from the field-publication scanning part of the study, design of taps in the course of history is analyzed and today’s tap designs and technologies are described. Besides searching of the published sources, the products that could be preserved from past to current time, whether they be on historical locations (palaces) or private collections (Elginkan Foundation Historical Tap Collection) are researched and analyzed. On this context, the variety of products used in the past is displayed. The criteria of architects’ and interior architects’ tap choices, properties of the products in the market, at what rate the product variety of the market can meet the demands and how the traditional designs can direct battery designs are researched by a survey study. The information gathered through field-publication search are tested by the data obtained through survey study and it has been shown that it is thought that the products available in tap market do not reflect the traces of local culture and use of traditional forms in modern design through interpretation is being demanded.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
musluk, batarya, yerel kültür, tap, faucet, local culture
Alıntı